Så får du ut värdet av digitaliseringen i byggbranschen

2019-jan-03 17:25:00

Produktiviteten inom byggbranschen har i stort sett legat still sedan 1950-talet. Några av orsakerna till detta är låg digitaliseringsgrad, ökade kostnader och låg grad av standardisering.

Alla större byggbolag har idag digitalisering högt upp på agendan. Investeringar inom ConTech startups ökar drastiskt. Teknikjättarna Amazon och Apple har investerat i byggbolagen PlantPrefab och Katerra, bolag med starkt fokus på modularisering, digitalisering och prefabricering, dvs. byggmoduler som produceras i fabrik och sedan monteras på byggarbetsplatsen. Detta möjliggör en affärsmodell som är mer skalbar än dagens byggbolag.

På eventet Nordic ConTech talks 2018, där de flesta större byggbolagen fanns representerade, kretsade diskussionen mycket kring utmaningen att få ut värdet av de digitala verktyg. Digitala lösningar finns i stor utsträckning redan på plats. Den stora utmaningen är att få ut värdet av dom.

Fyra saker som byggbranschen ofta missar för att få ut det fulla värdet av digitala investeringar

Byggbolagen...

  • Fokuserar för mycket på införande av IT-lösningar framför att lösa verksamhetens problem

  • Utvecklar system och metoder för länge utan att testa dessa i riktiga projekt

  • Missar att skapa ägarskap i verksamheten

  • Involverar inte nyckelleverantörer i omställningen

Vad beror detta på?

Oftast handlar digitaliseringen i byggbranschen om införandet av BIM och VDC, en omställning som av många ses som ett måste för att kunna öka produktiviteten och därmed vara fortsatt konkurrenskraftig. Införandet av VDC innebär ofta stora förändringar av systemplattform och hur man organiserar och genomför byggprojekt. Det tar ofta flera år innan man utvecklat och infört plattformen och sedan ytterligare något år för att se de fulla effekterna av VDC i byggprojekten.

Att göra en omställning av denna omfattning och komplexitet och som ger många olika verksamhetsnyttor i ”en stöt” innebär en stor utmaning. Det blir svårt för verksamheten att ta till sig helheten på en gång vilket innebär att varken individen eller verksamheten i helhet riktigt förstår hur förändringen kommer att påverka det dagliga arbetet. Samtidigt finns det få verkliga exempel på vilka nyttor man lyckats skapa, något som behövs för att skapa engagemang för verksamheten.

Det är svårt att hålla fokus på de av verksamhetens problem som kan lösas här och nu med delar av den införda lösning samtidigt som man driver transformationen med full fart framåt. Byggprojektverksamheten är försiktig när det kommer till att pilottesta nya obeprövade lösningar då ett misslyckande kan få stora konsekvenser för byggprojektet.

Att nyckelleverantörer inte involveras kan bero på flera anledningar, som att man vill skydda sina lösningar eller att man inte ser värdet i av att lägga tid på att involvera och utbilda leverantören, och att de förväntas anpassa sig till den lösning som utvecklas.

I den bästa av världar, hur tar man sig an det här?

  • Skapa en tydlig målbild

Målbilden bör beskriva vilka problem som ska lösas för verksamheten, hur man bör arbeta och vara organiserad för att få ut effekten av de nya digitala verktygen.

  • Etablera team som utvecklar och implementerar iterativt

Testa och utvärdera ofta i projekt. Utgå från projektets förutsättningar och vilka konkreta verksamhetsproblem som adresseras i det specifika projektet. Testa även nya arbetssätt och samarbetsformer.

  • Jobba med förändringsledning

Förtydliga vilka av verksamhetens problem som kommer att lösas och hur det påverkar olika roller. Involvera nyckelpersoner i utveckling, testning och utvärdering av lösningar för att etablera ägarskap i organisationen. Sprid framgångar från projekten löpande för att skapa engagemang kring de digitala lösningarna.

  • Involvera nyckelleverantörer i utveckling

Genom att involvera underleverantören i relevanta delar av utvecklingen så säkerställer man en lösning som skapar förutsättningar för ett effektivare samarbete.

Känner ni igen er i någon av aspekterna ovan? Ser ni andra saker som kan göras annorlunda för att få ut värdet snabbare? Kontakta gärna mig för att diskutera vidare.

Kontakta Victor Andersson

 Tack Tobias Enholm och Patric Olsson för input.

Tags: Digital_Transformation Förändringsledning Bygg_fastighet Business_Transformation