Så förbereder du dig för konsultrollen – redan under studietiden

Quote Symbol

Jag uppmuntrar dig som student att ta vara på de möjligheter som faktiskt ges ute på skolorna att lära dig mer om konsultyrket.

Mitt namn är Carl Ericson och i skrivande stund har det gått nästan nio månader sedan jag klev in på Centigo för första gången. De här månaderna har varit otroligt spännande, både under introduktionsprogrammet och i mina första kunduppdrag. Jag har till exempel fått förmånen att jobba med många skickliga personer och framför allt lärt mig oerhört mycket.

Under den här perioden har jag funderat mycket på saker som jag hade velat få med mig från mina år på universitetet. Jag har visserligen fått nytta för en hel del kunskaper från studietiden som hjälpt mig i konsultrollen, men har främst preciserat tre saker som jag gärna lärt mig mer om.

1. Konsultens verktygslåda

En av de mest påtagliga sakerna är att det hade varit bra att tidigare bli introducerad för alla de verktyg som en konsult arbetar med, exempelvis genom kurser i PowerPoint och Excel. Under min utbildning fick vi till viss del detta, men det hade varit uppskattat att ha det inkluderat mer i den ordinarie utbildningen. Om din utbildning inte omfattar detta kan det vara bra om du själv testar på och jobbar med verktygen.

2. Jobba i case

På det universitet jag studerade vid anordnade kåren en hel del case-tävlingar samt utbildningar i hur man löser case. Jag var själv aktiv i kåren och deltog i arbetet med att organisera dessa event, men jag kan ibland känna att jag själv deltog alltför sällan. Min rekommendation är därför att hålla utkik för den här typen av erbjudande på ditt eget universitet – och delta så ofta du kan!

3. Dialogen med kund

Hur ska man som nyexad student tänka i sitt första kunduppdrag och hur inleder man sin första dialog med kunden? Som nyexad student är det lätt att känna sig i underläge när kunden varit i branschen längre och har mer erfarenhet. Detta hade jag gärna diskuterat mer under seminarium och föreläsningar för att känna mig bättre rustad inför mitt första uppdrag. Om möjligt, gör dina lärare uppmärksamma på att de gärna får beröra detta i sina delkurser och moment.

För att sammanfatta önskar jag att utbildningar på högskola och universitet bakar in ännu fler användbara verktyg för oss studenter. I väntan på att punkterna ovan är en självklarhet så uppmuntrar jag dig som student att ta vara på de möjligheter som faktiskt ges ute på skolorna att lära dig mer om konsultyrket.

Centigos Talangprogram

Sist men inte minst vill jag tipsa om Centigos Talangprogram, som erbjuder studenter en möjlighet att få insyn i arbetslivet samtidigt som de får möjlighet att lära sig mer om aktuella ämnen och får öva på just de saker jag tidigare nämnt. Dessutom tilldelas du som student en mentor från Centigo som erbjuder dig stöttning och vägledning under programmets gång.

Ansökan till Talangprogrammet är för närvarande stängd. Vid frågor är du varmt välkommen att maila talangprogrammet@centigo.se.