Erik Wottrich

Management Consultant, Responsible for Centigo’s Sustainability Hub

Så sparade Centigo 20 ton koldioxid

2018-jul-04 10:05:00

Centigos medarbetare har tillsammans med sina kollegor i systerbolagen inom Business Wellness Group, sedan länge ett stort engagemang för hållbarhet. Många av våra medarbetare brinner för att välja en livsstil som är hållbar, att utbilda sig i frågor som rör hållbarhet och att påverka sin omgivning i stort och smått mot ett hållbarare samhälle. Att arbeta och leva hållbart är en viktig del av vår gemensamma affärsfilosofi, Business Wellness.

Under tre veckor i maj och juni har bolagen i företagsgruppen utmanat varandra i en tävling att utföra flest klimatsparande ”deeds”. Vi har ställt team mot team och bolag mot bolag för att trigga tävlingsnerven hos varje medarbetare och resultatet har varit fantastiskt:

Centigo med systerbolag har genomfört 3588 klimatsmarta ”deeds” vilket har lett till en CO2-besparing på drygt 20 ton. Detta ska jämföras med en genomsnittlig svensk som släpper ut 8,1 ton årligen i sin framfart genom livet.

För att åstadkomma detta positiva resultat har Centigo samarbetat med företaget Deedster som, bl.a. i samarbete med WWF, tagit fram en smart och unik tjänst för att genom gamification och nudging hjälpa individer att göra klimatsmarta val i sin vardag.

– Det har varit riktigt spännande att se hur alla engagerade medarbetare kastat sig in i Deedsters klimatresa. Business Wellness Group och Centigo har på ett konkret sätt både visat att verktyget verkligen fungerar som det är tänkt, och att klimatfrågan i sig engagerar, säger Niclas Persson VD på Deedster.

Jag har genom appen lärt mig så mycket både om hur jag som individ och hur Centigo som bolag kan påverka klimatutvecklingen, säger Carolina Persson, konsult på Centigo.

De vinnande lagen från Accigo och Centigo får 10.000 kronor var att skänka till valfri välgörenhetsorganisation.

Nyfiken på Centigos hållbarhetsarbete? Hör av dig till Erik Wottrich som leder några av våra hållbarhetsinitiativ.

Kontakta Erik Wottrich

Tags: Hållbarhet Agenda_2030 Business_Wellness