Skåne i fokus för Centigos globala expansion

2019-nov-18 14:37:26

När Centigo för ett drygt år sedan valde att etablera sig på en ny plats i Sverige var tongångarna positiva från våra kunder, men frågan som återkom var – varför just Skåne?

Vår syn är att Skåne, kanske mer än många andra regioner i Sverige, har genomgått en stor förflyttning de senaste decennierna; regionen har påverkats av Sveriges EU-inträde på 90-talet, Öresundsintegration och en omvandling från lokal tung industri till dagens digitaliserade, globala företag. Denna omvandling har skett tack vare ett starkt entreprenörskap, en förmåga att ta sig ur gamla, begränsande strukturer och verkligen utmana sig själva och tänka nytt.

Sedan Centigo grundades för snart tjugo år har vi utvecklat vårt eget företag med samma ledord; vi sätter människan före strukturer och regler och genom att minimera dessa främjar vi frihet, kreativitet och entreprenörslust. Det är också glädjande att vår tro på hållbar tillväxt har börjat få så stort genomslag på senare tid!

Då vi genom åren har haft förmånen att hjälpa flera kunder att utmana sig själva, tänka i nya banor och skapa mer hållbara lösningar i en allt mer digitaliserad värld var det ett lätt val för oss att välja Skåne för en ny etablering. Vår djupa branscherfarenhet kombinerad med vår självständighet där vi aldrig bara arbetar åt kunden utan alltid med kunden för att nå den mest optimala lösningen på lång sikt har visat sig vara efterfrågat.

Så, när vi får möjligheten att hjälpa kunder i deras omställning och dessutom får göra detta i en region som präglas av entreprenörskraft, tro på människans möjligheter och vår förmåga att hjälpa lokala spelare att bli globala så känner vi oss ovanligt hemma i Skåne.

Kontakta Lars Narvselius

Tags: Skåne Öresundsregionen