Skapa affärsvärde genom artificiell intelligens

Vår ambition är att göra Sveriges kortaste affärspodd där du som lyssnar kan få en snabb inblick i de senaste affärs- och tekniktrenderna. I vårt andra avsnitt har vi tre gäster: Eva-Lena Lengqvist och Rebecka Birgersson som är AI-experter på Centigo samt Göran Lindsjö som är regeringens rådgivare i frågor om artificiell intelligens och verksam hos Governo. Tillsammans guidar de dig från att bara känna till AI som ett "buzzword" till att förstå hur du kan använda artificiell intelligens för att skapa värde i ditt företag.

Till Centigopoddens senaste avsnitt

I avsnittet går vi igenom de olika användningsområden som kan finnas för artificiell intelligens och hur de kan leda till kundnytta, intern effektivisering eller förbättringar för medarbetare:

  • Prediktiv analys
  • Robotics eller processautomatisering
  • Textanalys och fritextanalys
  • Bild-, video- och röstigenkänning

Centigopodden har tidigare träffat Johan Järvung och pratat om agil verksamhetsutveckling. Rebecka och Eva-Lena menar att det är ett arbetssätt som väldigt väl passar den som vill etablera artificiell intelligens i sin organisation.

Om du vill fortsätta hålla dig uppdaterad om AI rekommenderar Rebecka Birgersson att gå på event och träffa personer i branschen för att få matnyttig information. Det kan ge mer och skapa mindre förvirring än om du försöker googla på egen hand.

Centigopodden hittar du i någon av poddapparna i din telefon eller på Acast och Itunes. Trevlig lyssning!