Henrik P Löfgren

Partner Centigo UK

Skapa en framgångsrik affär med Internet of Things

2018-jan-10 07:45:00

Internet of Things sker nu och har en omfattande påverkan på affären för många företag. Centigo har genomfört en studie som belyser hur företag kan börja arbeta med IoT och skapa insikter för att vara långsiktigt relevanta.

Studien baseras på elva djupgående intervjuer med några av Sveriges ledande IoT-experter och företagsledare, verksamma inom bland annat telekom, infrastruktur, finans, akademi och tillverkande industri.

Ta del av studiens resultat för att förstå mer kring drivkrafterna bakom IoT, dess nödvändiga genombrott och hur företag bör introducera IoT till sin organisations specifika kontext, med avseende på affärslogik och teknik, för att vara framgångsrika.

Ladda ner studien här!

 Se till att hålla dig uppdaterad på nyheter från Centigo genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Tags: Affärsutveckling Strategi Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Vinnande_resultat_i_ny_tid IoT