Sofie Eliasson

Managementkonsult

Skit i SAFe om du inte är redo att bli agil på riktigt

2019-dec-01 21:30:00

Trögrörliga och byråkratiska organisationer tillhör det förgångna. Moderna organisationer kräver snabbrörlighet - ja, i alla fall om man tittar på det stora antalet organisationer som har implementerat agilt arbetssätt eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Att minska tiden från idé till produktionssättning är en av de stora drivkrafterna och förklaringarna till varför många organisationer väljer att övergå till agilt. Att snabbt kunna anpassa och ställa om organisationen till omvärlden upplevs nu vara allt viktigare.

Är implementation av SAFe lösningen? Nej, riktigt så enkelt är det tyvärr inte

SAFe är tyvärr ingen mirakelmedicin. Problem som byggts upp under år av bristande styrning och oförmåga att se till helheten och samspelen mellan organisationens olika nyckelförmågor går inte obemärkt förbi vid införande av ett agilt arbetssätt.

Implementation av ett nytt arbetssätt hjälper inte organisationen att uppnå specifika effektmål. För att framgångsrikt driva verksamheten framåt är det nödvändigt att tänka större än införande av ny metod.

Få en överblick innan genomförandet för att inte gå miste om effektmålen

För att skapa en övergripande bild över organisationers behov av förflyttning har vi på Centigo utvecklat ramverket Assent som syftar till att skapa insikt och affärsvärde i flera led. Assent hjälper er organisation att hantera förändringar och dess påverkan och vinningar ur ett holistiskt perspektiv.

Vi har samlat några av våra bästa tips kring agilt införande och kombinerat dessa med viktiga frågeställningar som ramverket adresserar inför och under den agila implementationen:

  1. Börja med ett fåtal piloter

Införanden i liten skala i kombination med stegvisa anpassningar skapar förutsättning för kontinuerligt lärande och kontrollerade agila implementationer.
Hur ska urval av piloter göras bland komplexa beroenden och bristande insyn i orsak och verkan?

  1. Motivera individer och möjliggör autonoma team

Den förmodligen viktigaste aspekten för att lyckas med den agila förflyttningsresan är att ha motiverade och engagerade individer involverade. Det är nyckeln för att kunna etablera autonoma team som tar ansvar och känner ägandeskap. Med tydlig vision, tydligt uppdrag och tydliga mandat skapas konstruktivt och tillitsfullt samarbete där alla är beredda att gå den extra mil som krävs för att komma i mål.
Hur kan medarbetarna och teamen förberedas och inspireras före och under förflyttningen?
Hur ska en lagom nivå av agil styrning implementeras i en organisation som i övrigt är rigid och trögrörlig?

  1. Engagemang från högsta ledningen

Coachande och decentraliserat ledarskap där tillit, transparens och anpassningsbarhet är framgångsfaktorer som bidrar till att engagemang och motivation skapas i alla led.
Hur ska ledningen involveras?

  1. Metod- & teknikstöd

Metod- och teknikstöd är hygienfaktorer som underlättar de agila release-tågens dagliga arbete och innefattar alltifrån agila coacher och utbildning till system som supporterar arbetssättet.
Vilken utbildning och vilket stöd ska finnas?
Hur ska de rätta verktygen implementeras, och hur ska de samspela med övriga delar av organisationen och IT-landskapet?

Assent stimulerar en sammanflätad affärs- och IT-verksamhet och gör organisationen framtidssäkrad

Assent är ett ramverk för strategisk organisationsutveckling som adresserar IT- och affärshelheten genom samspelet mellan flera nyckelförmågor. Assent är ett kraftfullt verktyg både för att förstå nuläget och för att utforma åtgärder som adresserar utmaningar och möjliggör uppsatta affärsmål.

Vill du veta mer om Assent?

Läs hur techsmarta organisationer kombinerar hastighet och effektivitet

Kontakta oss: assent@centigo.se

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi CIO IT-chef ASSENT Ledningsgrupp CEO Styrning