Skogsindustrin 2021 - vi har tagit reda på möjligheterna och utmaningarna!

Möjligheterna är stora inom skogsindustrin. Den skogliga råvaran nyttjas inom fler områden än någonsin, i takt med att branschens produktportfölj breddas. En av drivkrafterna bakom detta är oron för vad plasten kan orsaka i våra ekosystem, vilket skyndat på produktutvecklingen hos substitut. Trä är den naturliga och förnybara råvaran på tydlig frammarsch. Samtidigt står branschen inför utmaningar, såsom omställning till en mer digital och hållbar produktion, vilket kräver både krafttag hos respektive aktör och gemensamma insatser i branschen. 

Vår studie har identifierat branschens viktigaste möjligheter och utmaningar

Centigo har under 2020 genomfört en intervjustudie med flera viktiga aktörer i branschen. De intervjuade är bland annat forskare inom skogsbruk och representanter från välkända bolag inom skogsbruk samt pappers- och massatillverkning.

Dialogen med representanter från skogsindustrin har gett oss en bra inblick i vilka möjligheter och utmaningar branschen ser som de viktigaste inför 2021.

Fyra möjligheter är i fokus

   • Breddad produktportfölj - drivet av bland annat ökad efterfrågan på förnybara material
   • Digitalisering - ett mångfacetterat område för möjligheter, där de flesta anser att branschen måste göra mycket mer
   • Ökad efterfrågan på trä i byggindustrin - spännande och växande område för användning av den skogliga råvaran
   • Cirkularitet - det vill säga möjligheterna för branschen att nyttja råvarans alla beståndsdelar, genom hela värdekedjan, inklusive återvinning utan spill eller förluster

Samtidigt ser många ett antal tydliga utmaningar

 • Trögrörlighet och behov av ny kompetens - för att ta tillvara på möjligheterna så kommer kompetensbehovet förändras, på vissa områden dramatiskt, vilket kräver snabbare förändringsåtgärder än idag
 • Bibehålla ett hållbart uttag - även om råvaran är förnybar så är den inte oändlig, men det är svårt att balansera ett hållbart uttag mot en växande efterfrågan
 • Otillräcklig informationsspridning - både inom och utanför branschen uppstår lätt missuppfattningar till följd av brist på tillgänglig information. Det kan i sin tur leda till misstro avseende till exempel skogsindustrins hållbarhetsarbete
 • Tackla klimatpåverkan och motverka klimatförändring - förändringar i klimatet är ett hot för branschen som helhet, nu och i framtiden


Vill du veta mer om de möjligheter och utmaningar branschen står inför? Eller vill du veta vilka slutsatser vi summerat för skogsindustrin inför 2021? Ladda då ner hela rapporten genom knappen nedan. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera mer om det vi har kommit fram till.Ladda ner rapporten här

Contact us to get a copy of our full report

Om Centigo
Centigo är ett managementkonsultbolag med många års erfarenhet inom tvärfunktionell verksamhetsutveckling och digitalisering. Inom tillverkande industri och processindustri hjälper vi företag med bland annat strategiformulering, processutveckling, utvärdering och införande av digitala lösningar och system samt förändringsledning.

RundJonas2

Jonas Ekman
Managementkonsult inom digitalisering för tillverkande industri och processindustri
jonas.ekman@centigo.se

RundLisa2

Lisa Lindahl
Managementkonsult inom digitalisering och transformation
lisa.lindahl@centigo.se

RundDavid2

David Zetterberg
Managementkonsult med fokus på energibranschen
david.zetterberg@centigo.se