Ta fram en comebackstrategi och bli morgondagens vinnare

Kräv en exitstrategi” – så löd rubriken på ledaren i Dagens Industri den 14 april. Representanter från näringslivet kräver tydliga deadlines för restriktioner och återgång till normalitet. Företagen är hårt ansatta och saknar en tydlighet för att kunna planera sin verksamhet. Men ingen kan i skrivande stund veta säkert när och hur pandemin vänder.

Osäkerheten till trots. Vi behöver alla, såväl individer som företag lära oss att förhålla oss till, och leva i, den rådande osäkerheten. Men än viktigare: Vi behöver lära av den kris vi befinner oss i.

Lär av krisen för en framgångsrik comeback

Kriser hos människor är, enligt psykiatern Johan Cullberg (Kris och Utveckling, 1975) en förutsättning för utveckling och mognad. Detta gäller även företag. Inom innovationsteori talar man om behovet av att våga misslyckas. Kriteriet för att bli framgångsrik är att lära av sina misslyckanden.

Corona pandemin är inte något enskilt företags misslyckande utan har drabbat alla på ett eller annat sätt och olika hårt. Vi befinner oss nu någonstans mitt i pandemin och oavsett när den tar slut, ett vaccin blir klart, restriktioner hävs så behöver vi ta oss tid att reflektera över och dra lärdomar av det som skett och förbereda oss för att bli ännu bättrenär tillvaron blir mer normal.  Alla företag behöver en comebackstrategi. Detta för att inte bara komma tillbaka dit vi varit, utan för att lära av krisen för att utvecklas, i snabbare takt och mer långsiktigt än om vi bara strävar mot att återgå till den verklighet som varit.

När det gäller människor talar man om olika faser i en kris: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, Kris och Utveckling). Vad händer om man applicerar dessa faser på företag?

Chockfasen

Att Coronaviruset slog till över huvud taget, att det så snabbt och brett spreds till Europa och slog så hårt på våra europeiska grannländer och på oss själva, var en chock för oss alla och gav kraftiga utslag på börskurserna i början av mars. ”Värsta dagen i modern tid - Kollaps på börsen” (Dagens Industris framsida fredagen den 13 mars).

Reaktionsfasen 

Sedan dess har de flesta företag befunnit sig i reaktionsfasen. Hur hanterar man plötsligt förlorade intäkter, brist på insatsmaterial i produktionen, hög sjukfrånvaro alternativt anstormning av kunder (dagligvaruhandel på nätet). Räddningspaket har lanserats, personal har permitterats och varslats. En stor del av arbetet utförs nu på distans. Allt har gått väldigt snabbt. Företagsledare, ägare och medarbetare kämpar hårt för att deras företag ska överleva. Detta gäller stora såväl som små företag. Kreativa lösningar och innovationer har tagits fram. Vi hjälps åt där vi kan för att stötta varandra, lokala företag och vården. Vi har:

  • Blivit mer digitala. Det är nu den digitala transformationen sker. Företag har från en dag till en annan ställt om till distansarbete och börjar nu använda befintlig teknik till att driva allt från krismöten till kreativa workshops och morgonfika (, för att behålla närheten i en tid när vi inte längre ses fysiskt).
  • Fått förändrade livsprioriteringar. Människor har plötsligt fått mer tid för familjen (”Det enda som är positivt med den här pandemin är våra gemensamma vardagsmiddagar med familjen.” som en affärskontakt och vän uttryckte det), vi reser inte utan stannar lokalt i vår närmiljö. Samtidigt lever vi med en ständig oro. Många är sjuka eller har vänner och anhöriga som är sjuka eller t o m avlidit. Dessutom är det många som blivit av med eller kommer att bli av med arbetet, eller går ner i lön och därmed inkomster. Vi har blivit medvetna om vår egen och samhällets skörhet.
  • Miljön har fått en välbehövlig paus. Inte för att vi fokuserat på hållbarhetsfrågan, utan som en konsekvens av de åtgärder för att förhindra smittspridning som har gjorts.

Bearbetningsfasen

Nu börjar det bli dags för bearbetningsfasen: Vad kan vi som företag lära av allt som har hänt?

Inom vår organisation:

  • Hur är vi organiserade? Var våra anställda och våra team tillräckligt självstyrande för att snabbt ställa om och hitta kreativa lösningar eller hängde allt på ledningen? Hur har vårt ledarskap fungerat när vi inte träffas på daglig basis?
  • Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra att göra på distans? Hur mycket och när behöver vi egentligen resa? Hur stora lokaler behöver vi ha om en del arbete kan utföras på distans? Vilka tekniska funktioner har fungerat bra och vad har vi saknat? Behöver vi satsa mer på digitalt samarbete?
  • Var var vi som mest sårbara? Var det inom försörjningskedjan eller var det på intäktssidan? Riskanalysen gör comeback. Vad kan vi göra annorlunda framöver för att minska sårbarheten? Kan vi t ex samarbeta med andra aktörer även i icke-kristid?

I vår omvärld:

  • Vad har hänt i samhället? Bland våra kunder och konsumenter? Med värderingar och beteenden? Vad kommer att vara bestående och hur kan vi anpassa oss för att vara relevanta när marknaden vänder.

Hållbarhet och innovation:

  • Vad kan vi göra för att återgå i full verksamhet men ändå hålla nere vår påverkan på miljön? Hur är våra förutsättningar att driva innovation och därigenom förbättra de affärsmässiga förutsättningarna samtidigt som vi tar ett kliv i vårt hållbarhetsarbete? Flera företagsledare manar till grön omställning i spåren av coronakrisen (Dagens Industri, 14 april). 

Nyorienteringsfasen

Nu gäller det att så snabbt och effektivt som möjligt komma upp på bana när marknaden vänder. Att säkerställa att ni, ledning och medarbetare, står enade inför framtiden.

Det är nu det är dags för att ta fram comebackstrategin, den nya strategiska riktningen. Det kan tyckas svårt och kanske t o m fel att påbörja det strategiska arbetet redan nu när det fortfarande finns så många operativa utmaningar, men det är nu det finns möjlighet att bädda för konkurrenskraft post corona och att vända krisen till utveckling och långsiktig framgång.

Gå snabbare ur krisen och bli morgondagens vinnare

Comebackstrategin tar utgångspunkt i företagets befintliga strategi och det läge ni står i nu som konsekvens av Corona-pandemin. Men till detta adderas lärdomarna ni kan dra av de åtgärder ni tillgripit för att hantera krisen. Här behövs en reflektion och diskussion kring vilka förändringar ni vill och bör behålla, var ni kan göra ytterligare förändringar och var ni kan gå tillbaka till ordinarie rutiner och arbetssätt. Var var ni starka? Var visade sig brister?

Därefter riktas fokus utåt, mot marknaden. Vilka förändringar har skett hos era kunder och hos konsumenterna? Vad kommer att återgå till ”det normala”, vilka förändringar kan väntas bestå och inte minst vilka beteenden vill vi ska vara bestående. Reflektioner kring företagets olika intressenter är viktig. Det är här ni kan hitta nya affärsmodeller och bestående konkurrensfördelar när marknaden vänder. Det är också här ni hittar möjligheter till en lönsam grön omställning. Förväntningarna på och förutsättningarna för hållbar innovation har aldrig varit bättre.

De företag som tar möjligheten till strategisk utveckling i spåren av Corona kommer att inte bara gå snabbare ur krisen utan också att bli morgondagens vinnare.

Comebackstrategin tas fram i en gemensam process där olika delar av företaget finns representerade. Om ni vill ha stöd i utvecklingen leder vi er genom arbetet. På plats eller virtuellt. I en snabb och effektiv process bestående av ett antal workshops.

Vill du säkerställa att ditt företag står starkt och enat inför framtiden? Ta fram er comebackstrategi!

Kontakta Ulrika Bernhoff