Tanima Chowdhury

Global förändringsledare

Tanima Chowdhury brinner för att förstå människor

2018-jun-04 10:45:00

Tanima Chowdhury brinner för att förstå människor i sin omgivning, att vidga människors tankesätt och att kunna skapa något helt nytt tillsammans. Därför jobbar hon med förändringsledning inom affärsenheten Change & Customer Excellence på Centigo. Idag berättar Tanima om sina erfarenheter av förändringsledning och delar med sig av sina tre främsta lärdomar från tidigare projekt. 

Tre år har gått sedan jag började på Centigo. Sedan dess har jag arbetat med förändringsledning i global kontext, både inom industrin och fastighetsbranschen. En gemensam nämnare för båda dessa branscher är att projekten har involverat stora och komplexa förändringar av kärnverksamheten. 

Min roll som förändringsledare handlar om att ge människor förutsättningar att verkligen ta till sig och engagera sig i förändringen, och samtidigt driva på framåt. Förändringsledning handlar också om att skapa en grund för långsiktigt ägarskap och säkra att de tänkta effekterna kan uppnås. 

Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över vad man har lärt sig på en arbetsplats eller i en särskild roll. För egen del har jag sammanfattat mina lärdomar som global förändringsledare i tre punkter:

När förändringsledning fungerar märks den inte

När förändringsledning fungerar märks den inte. Det är först när planer inte förankras eller kommuniceras till berörda målgrupper som förvirring och frustration uppstår och då avsaknaden av förändringsledning märks. Planer och utbildningsinsatser behöver göras om på nytt och det är ofta svårt att komma framåt och uppnå den tänkta effekten.

När förändringsledningen däremot fungerar bra, kan projektet fortskrida och fokus hamnar istället på teknisk funktionalitet och framtida processer. Själva lösningen itereras och byggs på som en plattform – steg för stegDärför är det otroligt viktigt att involvera en förändringsledare, eller att projektledaren själv besitter de kunskaperna från start  

Förändringsledare är bryggan mellan projektet och verksamheten

Projektscope och planer baseras initialt på ett teoretiskt embryo vilket också innebär att projektet utvecklas till en verklighet med nya förutsättningar när det väl är dags för implementation. Min roll som förändringsledare handlar om att förstå hur en idé ska förverkligas i praktikenvilka hinder som finns på vägen och utifrån det se till att välgrundade beslut fattas och kommuniceras.   

Förändringsledning är en ständig avvägning mellan att få med sig alla och att våga visa vägen

Även om förändringsledning handlar om att engagera människor och skapa ägarskap är det också viktigt att inte tappa fart i förändringen. Förändring är tufft, och det kräver uthållighet att ta sig igenom en stor förändring över tid. Därför behövs också mod, energi och inspiration för att utforska det okända och orka ända in i mål – vilket enligt mig är en av de viktigaste bitarna en förändringsledare kan bidra med.  

Är du också intresserad av att jobba på Centigo eller med förändringsledning? Hör av dig till Tanima eller någon av oss som jobbar på Centigo. 

Kontakta Tanima Chowdhury

Tags: Women in tech Change Förändringsledning Växthus_för_människor Karriär