Sofie Eliasson

Managementkonsult

Techsmarta organisationer kombinerar hastighet och effektivitet – vad gör du?

2019-sep-25 18:00:00

De digitala affärsmöjligheterna växer år för år. I de flesta organisationer görs riktade satsningar för att nyttja IT och tech som hävstång i olika sammanhang.

Många organisationer försöker förbättra sin digitala affärsutveckling, och många fastnar. Trögheten ligger ofta i att möjligheterna dikteras av de minsta gemensamma IT- och affärsnämnarna.

De flesta organisationer har en stark verksamhetssida och en reaktiv IT-avdelning som förväntas supportera verksamheten. Organisationens IT-strategi tenderar att avspegla verksamhetens krav på IT-avdelningen, där IT agerar leverantör och verksamheten beställare. Resultat blir ofta en frustrerande samverkan och trögrörlighet.

Konsekvensen? IT verkar som en reaktiv och passiv kappvändare som rättar in sig i ledet.

En förändringsresa behövs för att införliva tech i affären

Insikten att ett öppet och bredare verksamhets- och techgemensamt perspektiv är fördelaktigt finns hos många företag i teorin, men den praktiska verkligheten tenderar att fokusera på avgränsade delar av dessa frågeställningar.

Vad händer när organisationernas verksamhet och IT inte närmar sig varandra på ett större plan?

Det korta svaret är kanske inte helt oväntat: Techsmarta organisationer kommer att köra över långsamma och traditionella organisationer som styr IT med järnhand.

En förändringsresa behövs för att inkorporera tech i affären. Förändringsresan börjar med att ta bort konceptet IT som supportfunktion.

Redan där kör många organisationer fast. På management-nivå finns generellt sätt ett stort kunskapsgap; IT-ledare har problem med att förstå affären och affärsledare har problem med att förstå IT och tech, trots att frånvaro av ömsesidig förståelse inte sällan innebär att uppenbara mervärden aldrig skapas. Om 1 + 1 ska ges möjlighet att bli 3 måste tech bli en del av affärsstrategin. Men hur kan mervärde skapas med tech, på riktigt?

Assent stimulerar en sammanflätad affärs- och IT-verksamhet och gör organisationen till en techsmart och framtidssäkrad kandidat

Vi är en grupp på cirka 500 konsulter som har sett det mesta. Vi har ett antal tusen års erfarenhet av att guida våra klienter framåt i den komplexa utmaningen att förbättra strategiska förmågor. Vi har identifierat 13 viktiga förmågor som är avgörande för att ledningsgrupper och IT-verksamheter ska bli framgångsrika. Vi kallar den samlade erfarenheten Assent – Tech Transformation Framework.

Assent är ett ramverk för strategisk organisationsutveckling som adresserar IT- och affärshelheten genom samspelet mellan flera nyckelförmågor i befintlig och framtida kontext och funktion.
Assent stimulerar en sammanflätad affärs- och IT-verksamhet och gör organisationen till en techsmart och framtidssäkrad kandidat.
Assent sammanför tech och business.

  • Ramverket lämpar sig att använda i ett flertal situationer, till exempel för att:
  • Förstå och implementera merger & acquisition-processer
  • Öka förståelse och engagemang från ett ledningsgruppsperspektiv
  • Få större output från tech i affärsutvecklingssammanhang
  • Låsa upp barriärer mellan affär och IT
  • Öka operationell effektivitet
  • Skapa en organisationsöverblick för den nya CEO:n/CIO:n
  • Förbättra time to market

Vill du veta mer om Assent?

Kontakta Sofie Eliasson

 

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi CIO IT-chef ASSENT Ledningsgrupp CEO Styrning