En kostnadseffektiv och hållbar offentlig sektor

2017-jul-28 10:20:34

Upprop till beslutsfattare inom offentlig sektor. 

Ni borde vara ett föredöme när det gäller en mer kostnadseffektiv, hållbar och öppen offentlig sektor. 

Denna artikel är ett upprop till beslutsfattare inom offentlig sektor samt politiker av alla färger. Ämnet gäller en mer kostnadseffektiv, hållbar och öppen offentlig sektor. Det finns enkla lösningar och här kommer ett förslag som rör era fastigheter och kontorsytor. 
Offentlig sektor kan omgående:

  1. Spara mycket pengar på ett socialt och trevligt sätt
  2. Medverka till ett mer hållbart samhälle
  3. Öppna er mot samhället, öka dialogen mellan myndigheter samt själva bli inspirerade

Vad det handlar om är möjligheterna med delningsekonomin och hur ni inom det offentliga skulle kunna samverka för att sänka era kostnader för externa mötesrum.

Skärmklipp 2017-07-28 10.24.43-1

Varje dag bokar en mängd olika aktörer inom offentlig sektor dyra externa mötesrum för olika typer av möten. Samtidigt vet vi att det hos andra delar av offentlig sektor just denna tid står fina mötesrum lediga att användas. Detta är ett slöseri med pengar och resurser som nu är enkelt att göra något åt.

Första alternativ för alla inom offentlig sektor som behöver ett externt mötesrum borde vara att försöka hyra det av en annan aktör inom offentlig sektor. Så att hyreskostnad stannar inom det offentliga

En utredning från IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) visade att kontorsytor i snitt utnyttjas endast till 12% (räknat på dygnets alla timmar och årets alla dagar). Så det finns kapacitet att utnyttja.

Vår bedömning är att det offentliga varje år lägger många miljoner på externa mötesrum för olika avdelningsmöten, planeringsmöten och strategidagar. Och med all rätt. Självklart behöver man komma bort från sitt eget kontor ibland. Men det är här det finns nya alternativ. Som är billigare och mer hållbara.

  1. Första alternativ för alla inom offentlig sektor som behöver ett externt mötesrum borde vara att försöka hyra det av en annan aktör inom offentlig sektor. Så att hyreskostnad stannar i denna sektor och kan återanvändas.
  2. Har man så mycket som ett mötesrum som står ledigt någon tid på dagen så borde man försöka hitta en alternativintäkt för detta. Genom uthyrning, eventuellt endast till andra inom offentlig sektor för att förenkla hanteringen.
  3. I övrigt så borde man boka på ett kostnadseffektivt och resurssmart sätt. Vilket delningsekonomin utgör.

Nu kanske man kan tycka att jag pratar i egen sak. Det är nämligen så att Centigo driver Sveriges första delningsplattform för mötesrum Meetrd.

Den är du som bokar mötes-och konferenslokaler inom det offentliga välkommen att använda. Det kostar inget. Men det finns även andra aktörer som tex. förmedlar överskott av kontorsytor (Workaround) och de närmaste åren kommer det att explodera med olika lösningar inom detta segment.

Verkar du i offentlig sektor idag och vill veta mer eller vill berätta hur ni redan idag arbetar med denna fråga så kontakta gärna mig på johan.aurell@centigo.se .

Min sista fråga är: Har ni råd att inte göra detta?

Tags: Meetrd Delningsekonomi


Liknande artiklar

No tag present