Kan nya organisationsformer accelerera transformationen till en mer hållbar och framgångsrik vård?

Posted by My Westberg on 2020-jan-28 21:30:00

Den traditionella hälso- och sjukvården är starkt präglad av industrialismens förfinade hierarkiska organisationsform, där vi lärt oss att dela upp organisationer och definiera tydliga roll- och ansvarsgränser. Digitalisering i kombination med ledarskapsutveckling inom hälso- och sjukvården utmanar den traditionella organiseringen av densamma. Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den viktigaste förutsättningen för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård?

Tags: Digitalisering Nätverksbaserat_ledarskap Almedalen Business_Wellness Kollektivt_ledarskap Hälsa_Sjukvård Digitization

Vassa Centigoprofiler i Almedalen

Posted by Silvia Kakembo on 2018-jun-21 10:25:00

Den 1-4 juli befinner sig Centigo i Almedalen. Vår ambition med vår närvaro under Almedalsveckan är att skapa Almedalens mest spännande och inspirerande mötesplats för ledare inom affärsliv och samhälle. För att kunna göra detta är vi ett stort gäng på plats!

Tags: Mötesplatser Almedalen

Johan Waller: "Därför åker Centigo till Almedalen!"

Posted by Jessica Blomgren on 2018-maj-17 14:00:00

Hej Johan Waller, medgrundare av Centigo! Om sex veckor är det återigen dags för Almedalen, där Centigo nu under flera år medverkat. Almedalsveckan, eller före detta politikerveckan, är ursprungligen tänkt att samla politiker för att diskutera samhällsfrågor. Tycker du verkligen att företag har en naturlig plats där?

Tags: Affärsutveckling Hållbar_innovation Hållbarhet Digitalisering Innovation Almedalen

Du kan också bli en hållbarhetshjälte

Posted by Linnea Kraft on 2017-sep-07 11:06:21

Vilka tror du kommer att bidra till ökad hållbarhet och bli framtidens hjältar? Efter Almedalsveckan 2017 har det blivit ännu tydligare att det tack vare teknik och samarbete är möjligt för vem som helst att bli en hjälte – oavsett om man är en stereotypisk garageprogrammerare, en global koncern eller ett konsultbolag som Centigo. Fältet är fritt och det kommer behövas många hjältar framåt för att klara de tuffa utmaningar vi står inför.

Tags: Hållbarhet Meetrd Delningsekonomi Almedalen

Inga chefer i årets Almedalen

Posted by David Thuresson on 2017-sep-04 12:35:32

I 7 år har jag arbetat på Centigo, ett företag utan vare sig chefer, budget eller ledningsgrupp. Har detta varit en nackdel? Knappast. Har det givit mig större möjlighet att fatta egna beslut? Definitivt. Skulle de beslut jag tagit, kring hur jag bäst disponerar min tid, ha kunnat fattas bättre av någon annan? Tveksamt. Om dessa beslut hade fattats av någon annan, skulle jag känna samma entusiasm och glädje kring att genomföra dem? Oftast inte.

Tags: Chefslöst Almedalen

Centigo håller i två seminarier i Almedalen

Posted by Erik Wottrich on 2017-jun-13 10:50:49

Tags: Nätverksbaserat_ledarskap Almedalen

Populära

Filter

see all