almedalen2019

Alla artiklar

Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvård?

Digitalisering i kombination med kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård utmanar den traditionella organiseringen av densamma. Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den ...

Innovationsångest? Digitalisering och innovationsbehov förändrar ledarskapet

Känner du innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras.

Åtta vägar till värde - Hur du bygger in innovation i din organisations dna

Framtidens företag driver förändring och skapar trender. De ligger steget före resten av marknaden och har insett vikten av att använda sina styrkor och engagera sina medarbetare för att leverera ...

Varför ledarskap är viktigare än digitalisering

Samhällsdebatten kretsar alltmer kring digitalisering och nya digitala lösningar, men varför nämns så sällan det nya ledarskapet som krävs för att lyckas med digitalisering?

Centigo kommer till Almedalen - men vad är det egentligen vi ska göra?

Vår ambition är att skapa Almedalens mest spännande och inspirerande mötesplats för ledare inom affärsliv och samhälle. Under våra event vill vi ge dig inspiration, energi och mod att tänka nytt och ...

Centigo + Almedalen!

Lider din organisation också av innovationsångest? I så fall är du inte ensam! Digitaliseringen driver upp innovationstakten till helt nya nivåer och stressar de flesta företag, organisationer och ...