Acceptera inte hög personalomsättning – gör något!

Posted by Johan Helander on 2021-jan-19 12:00:00

Det är ovanligt att företag gör en ärlig kalkyl på alla direkta och indirekta kostnader kopplade till sin personalomsättning. Ökad medvetenhet skulle kunna ”hyfsa” Sveriges snittsiffror och därmed spara stora summor genom att undvika ersättningsrekrytering. Smart bemanningsplanering är ett konkret sätt på vilket företag kan reducera sin personalomsättning.

Tags: HR-chef Bemanningsplanering

Populära

Filter

see all