3 principer för kundinsiktsdriven affärsutveckling

Posted by Oscar Kjellström on 2017-dec-28 07:50:00

Kundinsikt är en avgörande faktor för att klara sig i dagens snabbrörliga miljö där kundens behov ständigt förändras och förfinas, samtidigt som insikterna står i centrum för hur framtidens produkter och tjänster formas. Det är också viktigt att förstå hur man ska använda insikterna och hur dessa kan anpassas till en specifik bransch. Låt oss därför bjuda på tre principer för kundinsiktsdriven affärsutveckling.

Tags: Affärsutveckling Kundinsikt Big_Data Digitalisering Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Customer_Excellence

Populära

Posts by Tag

see all