Förändring handlar om individen – eller hur?

Posted by Jonas Fridman on 2019-feb-14 17:40:00

Vill du förstå mer om varför individen är i centrum inom förändringsledning? Vill du få redskap för att bättre kunna se individens situation i ett sammanhang? Här får du några konkreta tips som du kan använda i ditt dagliga förändringsarbete.

Tags: Organisational_Development Change Effekthemtagning Förändringsledning

Framtidsforskare spår att förändringstakten ökar 1000 gånger

Posted by Victoria Axelsson on 2018-sep-07 08:00:00

Framtidsforskare spår att förändringstakten kommer att öka 1000 gånger under det här århundradet jämfört med det förra. Vilken förändringsresa går din organisation igenom – digitalisering, globalisering eller omorganisering? 

Tags: Förändringsledning Business_Transformation Effekthemtagning Changeboken

11 framgångsfaktorer för resultat i ditt förändringsprojekt

Posted by Marianne Ljungberg on 2018-jul-17 10:40:00

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat elva framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt.

Tags: Förändringsledning 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Effekthemtagning Changeboken

Implementing your strategy: Want to do it right this time?

Posted by Stephane Renaudin on 2017-sep-14 11:00:00

Real-life principles on how to really succeed with strategy execution

It all happened to me some months ago, in Stockholm. A team from Centigo had just assisted the firm’s new CEO with defining his new strategy. It was incredibly ambitious, basically turning the company upside-down, from “fat and happy” to number 1 in the Nordics. We were now in the full process of implementing the strategy, and then it hit me.

Tags: Strategi Effekthemtagning

Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen

Posted by Lars Jacobi on 2017-maj-16 09:28:41

 

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor tio. 

Tags: 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning

Du i ledningen äger förändringen - en enad front ger riktning och driv

Posted by Lars Jacobi on 2017-mar-21 10:07:06

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor två. 

Tags: 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Förändringsledning Effekthemtagning

11 framgångsfaktorer för att uppnå resultat i ditt förändringsprojekt

Posted by Lars Jacobi on 2017-mar-14 15:23:40

Tags: 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Förändringsledning Effekthemtagning

Populära

Posts by Tag

see all