• Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Energibranschen (2)

Alla artiklar

Se upp elhandlare – Nu kommer IKEA & Volkswagen!

Dynamiken på den svenska elmarknaden har länge varit sig lik. Förändringens vindar blåser dock inte bara i de nybyggda vindkraftverken, utan elmarknadens aktörer står också inför ett antal nya ...

Har energibranschen förmågan att hantera stundande förändringar?

Förtroendet för energibranschen ökar, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning. Efter flera år av sviktande engagemang från den stora kundmassan så har gemene mans intresse för ...

Nya affärsmodeller för att accelerera omställningen på energimarknaden

Dagens utmaningar Dagens energisystem innefattar både möjligheter och begränsningar för den nödvändiga omställning som behöver göras inom branschen. Två stora utmaningar idag är utfasning av fossila ...

4 snabba med managementkonsulten Martin Koskela

Martin Koskela är konsult på Centigo med fokus på energifrågor och berättar om varför han kom till Centigo, och vad han brinner för i sitt arbete.

Energibranschens förvandling till kundvänlig och klimatsmart

För att lyckas med energiomställningen ställs krav på snabba förändringar inom energibranschen! I detta avsnitt diskuterar konsulter från Centigo om energibranschens roll för att nå klimatmålen. ...

Vad blockchain borde handla om för energibranschen

Både Diden Tiwana och Misho Chigrichenko tillhör energiteamet på Centigo och brinner för energibranschens utveckling utifrån varsitt perspektiv. Diden har lång erfarenhet av förändringsledning i ...

Collaborating to Realise the Benefits of Blockchain Technology

The Blockchain and Bitcoin conference, at Berns Salonger, Stockholm gathered on the 11th September to discuss the current state of the industry. The hype may have lulled since last year, but the ...

Centigo är med och förvandlar elmarknaden

Grattis Diden Tiwana! Du har just fått förtroende att stötta Svenska kraftnät i deras förändringsresa gällande etableringen av den svenska Elmarknadshubben. Vad går uppdraget ut på?

Ökad förändringskraft inom energisektorn

Förändring sker på alla nivåer i energisektorn – från förordningar på EU-nivå till utveckling av specifik teknologi för fjärravläsning av energimätare. Förändringar sker snabbt och påverkar många ...