Efter GDPR – vad måste företag göra?

Posted by Sara Nygren on 2018-nov-19 18:52:45

Ett halvår har gått sedan EU-förordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Trots att ämnet då stod högt på alla företags prioriteringslistor och konsumenternas mailinkorgar blev översvämmade, har det i stort sett varit tyst sedan dess. I den här artikeln får ni veta vad ni som företag behöver göra nu för att ligga i framkant med arbetet kring dataskydd.

Tags: GDPR Retail Nydanande_teknik_och_affärsmodeller

3 fronter där du vill vinna slaget om konsumenten

Posted by Cecilia Landsberger on 2017-nov-22 10:30:00

Företag som har en affär mot slutkonsumenten måste jobba på tre fronter för att upprätthålla relevansen mot konsumenten, intern harmoni och lönsamhet. Att förlora på en eller flera fronter kan vara avgörande för fortsatt konkurrenskraft. Cecilia Landsberger, expert på GDPR och affärsutveckling inom retailbranschen, ser tre fronter som varje konsumentföretag behöver ta höjd för att möta:

Tags: GDPR Retail Big_Data

Affärssystem i molnet – varför, vad och hur?

Posted by Ragnar Agnell on 2017-okt-02 16:12:35

Molntjänster blir alltmer populära och vinner generellt sett marknadsandelar. De stora affärssystemjättarna driver denna linje konsekvent och uppmuntrar sina kunder att följa den vägen. Att sätta hela sitt affärssystem i molnet, jämfört med att endast låta enskilda mindre funktioner finnas i molnet, är ett stort kliv. Varför ska man sätta sitt affärssystem i molnet? Vad finns för skäl att låta bli? Och vad är viktigt att tänka på inför detta vägval, hur går genomförandet till i praktiken och vad är annorlunda när man väl har gjort det? Nedan delar jag med mig av det baserat på Centigos och mina erfarenheter.

Tags: Affärssystem GDPR Förändringsledning Nydanande_teknik_och_affärsmodeller

Hur tar man sig an GDPR? Vad måste man göra?

Posted by Ellen Bergh on 2017-mar-24 10:32:16

Tags: GDPR

Populära

Posts by Tag

see all