GDPR

Alla artiklar

Lever du och din organisation i falsk trygghet?

Det har snart gått två år sedan den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018, sorlet har lagt sig och artiklarna har försvunnit ur nyhetsflödet. Då rustade organisationer, ...

When robots protect your personal data, the world becomes a better place!

Remember receiving a call from a random number and thinking, ‘Who gave my number to this person?’ Since 2018, we have more ways of safeguarding personal data, thanks to General Data Protection ...

Efter GDPR – vad måste företag göra?

Ett halvår har gått sedan EU-förordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Trots att ämnet då stod högt på alla företags prioriteringslistor och konsumenternas mailinkorgar blev översvämmade, har ...

3 fronter där du vill vinna slaget om konsumenten

Företag som har en affär mot slutkonsumenten måste jobba på tre fronter för att upprätthålla relevansen mot konsumenten, intern harmoni och lönsamhet. Att förlora på en eller flera fronter kan vara ...

Affärssystem i molnet – varför, vad och hur?

Molntjänster blir alltmer populära och vinner generellt sett marknadsandelar. De stora affärssystemjättarna driver denna linje konsekvent och uppmuntrar sina kunder att följa den vägen. Att sätta ...

Hur tar man sig an GDPR? Vad måste man göra?