HR-chef

Alla artiklar

Ny stjärnrekrytering till Centigo - Melissa Shelley Höjwall

I augusti välkomnar vi Melissa Shelley Höjwall till Centigo! Melissa kommer att leda Centigos affärssatsning mot HR-transformation och kliver in i rollen som Senior Business Lead inom affärsenheten ...

Acceptera inte hög personalomsättning – gör något!

Det är ovanligt att företag gör en ärlig kalkyl på alla direkta och indirekta kostnader kopplade till sin personalomsättning. Ökad medvetenhet skulle kunna ”hyfsa” Sveriges snittsiffror och därmed ...

HR post Covid-19 - Digital, agil och proaktiv

Vi har intervjuat sex personer i ledande HR-befattning om vad de dragit för lärdomar av Corona-krisen och hur de ser på HR:s roll efter Covid-19.

Why are many organizations fear-based!?

Is your organization fear-based? Ask yourself, how often does a mistake/error get reported in your organization? Often or rarely? Many mistakes/errors might be an indication that you have employees ...

Senior executives need to re-think to survive tomorrow

Is your organization ready for the future? The company of tomorrow and its organizational structure cannot look like it did yesterday or 40 years ago. In this article I will explain my view on why ...

Unleash the true potential of your organisation

Be realistic! You can’t manage it all. Have you ever wondered why your organisation just isn’t rising to the next level or why the changes you implement just don’t have the impact you thought they ...

Bortom GDPR – affärsvärdet av ett HR-system

Dagen D har passerat – dagen vi målmedvetet slitit hårt inför med skräckblandad förtjusning. Jag pratar såklart om fredagen den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. ...

Att upphandla världens bästa HR-system!

HR-system är hett. Tidpunkten för då Dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i maj närmar sig med stormsteg. Många har insett att den nuvarande hanteringen av personuppgifter i verksamheten inte ...

Daniel Wangler: "HR, våga experimentera!"

En sökning på ”Customer Experience Manager” ger 825 000 träffar på Google. Motsvarande sökning på ”Employee Experience Manager” ger 23 800 träffar. Att se på sin verksamhet från utsidan ur ett ...