Get “Techy” or die slowly

Posted by Alexander Niemi on 2018-mar-15 10:00:00

Att innovation är att se som en konkurrensfördel är idag ingenting nytt och något som alla organisationer på ett eller annat sätt antingen jobbar med eller funderar kring. Det är inte speciellt konstigt givet hur mycket som sker just nu runt om i världen som en konsekvens av teknikens breddande och möjliggörande. Det går inte många timmar innan en ny artikel dyker upp kring de effekter som skapas när Tech nyttjas. Detta enligt min mening innebär att framtida ledare måste ha modet att göra stora satsningar med risk att då och då misslyckas för att lyckas.

Tags: Innovation IT-chef CIO Strategic_IT Strategi IT-strategi Digitalisering

Key take-aways from the TBM European Summit in London June 2017

Posted by Ludvig Millfors on 2017-jun-20 08:21:50

Bob Dylan was awarded the Nobel prize in literature. Not just any music award like the Polar prize or MTV Awards. Mr. Dylan’s achievements as a songwriter and performer won him a Nobel laureate by one of the most traditional academic institutions in the world. Regardless of what one thinks of this milestone of the Nobel committee, it is a sign that the times are a-changin’. The very notion of this would have been impossible just a decade back.

Tags: Technology_Business_Management Digital_Transformation IT-strategi

Populära

Posts by Tag

see all