IT-strategi

Alla artiklar

4 snabba med Mats Engstrand

Mats Engstrand jobbar som kundansvarig för våra kunder inom den finansiella sektorn. Han har jobbat som konsult inom den finansiella sektorn i många år, men har även jobbat som CIO på bland annat ...

Lägg inte för mycket tid på utvecklingen – låt low-code accelerera din digitala affär

Sitter ni på en massa smarta tjänster som inte går att realisera med nuvarande systemlandskap? Fastnar ni i att utvecklingskostnaden överstiger värdet av investeringen? Många är vi som avundas unga ...

IT Operating models 2021 – Design for speed and purpose 2022

In 2021 and onwards battles for innovation and customer experience will be hard fought. The victor will be the organizations that open full throttle and effort to focus on competitive advantage. It ...

”Low-Code” – ger möjlighet att adressera många utmaningar & verksamhetsbehov

Vad ligger i skärningspunkten av många IT-utmaningar och verksamhetsbehov, finns det någon gemensam möjliggörande trend som adresserar många moderna behov? Ja, och vi i Sverige är för ovanlighetens ...

Vad är IT Sourcing - del 3 av 3

I de två tidigare avsnitten har vi tagit upp vikten av att det är verksamhetens målsättning som styr sourcingstrategin, samt hur olika leveransmodeller kan möjliggöra sourcingstrategin. I detta ...

Hur behåller du en långsiktig uthållighet inom IT-miljöer under extraordinära situationer som utbrottet av Coronaviruset?

I rådande extraordinära samhällssituation som utbrottet av Coronaviruset har medfört krävs snabba omställningar i arbetssätt, ökad vikt vid kontinuitetshantering och nya åtgärdsplaner för eventuella ...

Vad är IT sourcing - del 2 av 3

I vårt första avsnitt om IT Sourcing lyfte vi fram hur viktigt det är att verksamhetens målsättning styr sourcingstrategin samt gav exempel på hur man undviker att allt arbete med en strategi inte ...

Vad är IT sourcing - del 1 av 3

Du… vad är IT Sourcing egentligen? Jag ska erkänna att jag blev rätt paff, och lite skamsen över att jag i min entusiasm över att berätta vad jag arbetade med hade slängt med fikonspråk som inte ens ...

Hur Digitainable är ditt företag?

Är digitaliseringen en möjliggörare eller ett hot mot en hållbar utveckling? Det går naturligtvis att hitta argument i båda riktningarna. Universitetet i Bonn driver just nu projektet ”Digitainable”, ...

Lever du och din organisation i falsk trygghet?

Det har snart gått två år sedan den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018, sorlet har lagt sig och artiklarna har försvunnit ur nyhetsflödet. Då rustade organisationer, ...