Hur ska vi klara framtidens hälso- och sjukvård?

Posted by Silvia Kakembo on 2018-dec-26 17:55:00

Sveriges befolkning blir allt äldre och kräver därmed mer vård. Samtidigt ser vi också att kostnaderna skenar i vården och att vårdkostnaderna utgör en allt större del av många länders BNP. Hur ska vi organisera hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov?

Tags: Hälsa_Sjukvård Värdebaserad_vård Patientcentrerad_vård Kundinsikt

Populära

Posts by Tag

see all