Lisa-Minolla Perta

Managementkonsult

Tre genomförda år på Konsultprogrammet

2019-sep-30 13:35:09

Det har gått tre år sedan jag påbörjade Konsultprogrammet och i juni i år blev jag färdig. Jag som gillar att reflektera mycket har under tidens gång utvärderat mitt val av första jobb, hur jag trivts och vad jag har lärt mig. Däremot, är det enklare att sätta ord på mina känslor och åsikter nu, när jag inte längre är mitt i ”det”. Så idag, fyra månader efter att jag blev färdig med Konsultprogrammet och saker och ting har landat inom mig, har jag kommit underfund med mycket.

Min utveckling

Jag har lärt känna mitt professionella jag mycket bättre. Listan på hur jag har utvecklats kan göras lång. För att nämna några saker jag har lärt mig så är det att lösa problem i rollen som projektledare inom träningsbranschen, hur jag ska bemöta kunder genom att vara kommunikationsansvarig inom vården samt hur och var jag som individ kan bidra allra bäst. Att lära känna mig själv i flera dimensioner är en oerhörd utveckling som har gagnat mig som person och även bidragit till att jag har skapat värde hos våra kunder. Förutom den personliga resa som jag har fått styra från förarsätet i cockpit har jag även fått med mig en hel del verktyg som jag har användning av på daglig basis när jag är på kunduppdrag. Många tror dock att nyblivna konsulter enbart alignar textrutor i PowerPoint eller gör macron i Excel, och absolut, till viss del är det bra att kunna dem bitarna också, men det verktyg jag framförallt har erhållit och är mest tacksam över är en särskild typ av finkänslighet och magkänsla. Den här känslan är svår att lära ut och kommer enbart med erfarenhet och bra vägledning av kollegor.

För att bättre illustrera det jag försöker säga vill jag att du ska tänka dig att du sår ett frö med förhoppning om att det ska växa till att bli ett frodigt och solitt träd. Fröet som du har sått behöver vatten, omsorg och stöttning eller vägledning (i detta fall i form av en blompinne) för att så småningom växa till att bli det träd du önskar. Precis den här möjligheten vill jag påstå att konsultprogrammet har givit mig för mitt professionella, men även mitt personliga, jag. Efter min masterexamen sådde jag mitt arbetslivsfrö där jag, med hjälp av konsultprogrammet, har utvecklats till att bli en trygg managementkonsult som kan leverera till sina kunder.

…och jag är kvar!

Ja, precis som det står i rubriken ovan så är jag efter dessa tre år gladeligen kvar på Centigo. Det har inte alltid varit en dans på rosor och utmaningarna har ibland varit många men det jag kan säga om dessa tre år är att en mer gedigen och varierad start på arbetslivet är svårt att hitta. Så om du vill stimuleras och utvecklas för att bli ditt bästa professionella jag, där du tidigt får chansen att möta och utveckla kunder, är konsultprogrammet på Centigo helt rätt plats att starta arbetslivet på!

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen i september, hösten 2020. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Konsultprogrammet@centigo.se 

 

 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet