Tre korta insikter från Centigos satsning mot Ideell sektor

2020-feb-19 16:34:00

I januari 2019 lanserade Centigo en satsning mot ideella organisationer och vi har tagit en pratstund med Ofelia Daun, en av grundarna bakom initiativet, för att höra hennes tankar ett år efter starten.

Vilka är de viktigaste utmaningarna som ideella organisationer står inför?

Vi ser att globalisering och digitalisering påverkar och upplevs som ett yttre förändringstryck vilket blir viktigt för alla organisationer att ta hänsyn till. Exempelvis påverkar globalisering vår tillgång till information och engagemang för händelser i hela världen. Tittar vi på hur digitaliseringen påverkar, ser vi ny teknik och hur den möjliggör nya engagemangsformer och en ökad effektivisering.

I en studie vi genomförde identifierades fem utmaningar baserat på vad företrädare inom ideella organisationer ser som sina viktigaste framtidsfrågor.

  • Relevans: Många av de organisationer som är äldre än 50 år (undantag: studieförbund och organisationer som jobbar med utsatta målgrupper) upplever att det finns en risk att deras organisationen inte är relevant på 10–15 års sikt​.
  • Medlemskap: I många organisationer är det otydligt vad en medlem är/bör vara och hur medlemsresan genom organisationen ser ut/bör se ut​.
  • Engagemang: I de flesta organisationer saknas moderna (och digitala) koncept för lokalt engagemang och lokal organisering​.
  • Styrning: Flera organisationer upplever en utmaning i styrning. Både vad gäller snabbhet i styrningen och styrningen i sig själv, dvs. hur man linjerar mål, uppföljning och incitament – från den enskilda volontären till den högsta tjänstemannen – med kongressmålen​.
  • Automatisering: De flesta organisationer har inte identifierat möjligheterna med automatisering av administrativa processer.
  •  

Dessa utmaningar och våra tankar kring dem går det att läsa mer om i vår studie Utmaningar i ideell sektor 2019

Hur många är ni som arbetar med satsningen?

Vi är tre som håller ihop och leder arbetet men har ett team internt och flera konsulter i olika spännande uppdrag. Totalt sett är vi ungefär 20 stycken som är involverade på olika sätt.

Finns det någon organisation du inspireras av?

En av förmånerna med att jobba med idéburna organisationer är att både organisationerna och människorna som jobbar i dem är enormt syftesdrivna vilket är fantastiskt inspirerande i sig. En organisation som jag ser fram emot att följa är en organisation som genomför en organisationsförändring med en önskan om ett mer distribuerat ledarskap i organisationen och självstyrande team. Vi har även sett ett generellt intresse av att arbeta mer agilt som ett medel att tydliggöra och engagera hela verksamheten. Genom att låta varje nivå av verksamheten, från styrelse till individuella medarbetare, bryta ned de övergripande prioriteringarna till egna mål och nyckelresultat (objectives and key results, OKR) frigörs potentialen i medarbetare och förtroendevalda. Viktigt är att följa upp och sätta nya mål med högre frekvens än en gång per år. Det ökar sannolikheten att ledningen styr åt rätt håll och ger en anledning för alla att utmana sig själva – kontinuerligt.

Vill du veta mer om vår satsning eller är intresserad av förändringsledning? Anmäl dig till vårt event om förändringsledning den 5 mars, se länk.

Tags: Förändringsledning Styrning Engagemang agil Ideell_sektor