Anton Frölander

Managementkonsult

Vad från studierna tar jag med mig som nybliven konsult?

2019-sep-27 10:13:22

Flera gånger under studietiden ställde jag mig frågan: vad för nytta i arbetslivet kommer jag egentligen att ha av denna kurs, tenta eller inlämningsuppgift? Som civilingenjör i industriell ekonomi känns den klassiska trippelintegralen eller ortogonalprojektionen svårapplicerbar i det verkliga livet när den väl lärs in. Som konsult fem veckor in i introduktionsprogrammet kan jag avslöja att användningen av dessa matematiska begrepp känns långt borta även nu. Vad har jag då haft för nytta av studierna i arbetslivet?

Först och främst har jag fått ett jobb på Centigo. Det tror jag faktiskt inte att jag hade fått om jag hade sökt mig hit direkt efter gymnasiet. Vidare har jag på en övergripande nivå lärt mig hur jag på ett effektivt sätt tar till mig ny kunskap. Att snabbt kunna sätta sig in i ett tidigare okänt ämne är högst relevant som konsult eftersom jag konstant exponeras för nya projekt och arbetsuppgifter. Centigo har ofta uppdrag som rör kunders IT-verksamhet, därför känner jag att jag har stor nytta av att ha gått datateknisk inriktning på min utbildning. Att förstå hur datorprogram och IT fungerar är en värdefull kunskap att ha med sig oavsett om jag kommer att skriva någon faktisk kod eller inte. Projektmetodiker som agila utvecklingsmetoder och vattenfallsmodellen är också bra att ha arbetat med under studierna, eftersom jag som konsult arbetar i projektform. Från exjobbet tar jag främst med mig intervjumetodik och erfarenheten av att hålla semistrukturerade intervjuer, vilket är ett användbart verktyg för att samla in information ute hos kund.

De kurser jag värderar allra högst från studierna är de kurser som har involverat riktiga företag. Att lära sig hur ett företag fungerar genom inläsning och intervjuer för att sedan förstå och lösa ett problem känns väldigt relevant som konsult. Att hålla muntliga presentationer i ett skarpare läge än för en examinator och sina polare är en annan bra sak att träna på. En så liten sak som att träffa en företagsrepresentant för första gången är något som är värdefullt. Det kan liknas med att träffa en kund för första gången.

Med detta sagt är det samtidigt svårt att avgöra exakt vilken kunskap från studierna jag faktiskt har nytta av. Det är många kurser som bygger på varandra och det är mycket kunskap som jag idag tar för givet. Till dig som student tipsar jag om att ta vara på de kurser som involverar företag och projektarbeten i olika former. Du kommer garanterat ha nytta av dessa i arbetslivet. Jag vill också uppmana dig att inte förkasta de kurser som i stunden känns onödiga. Du vet aldrig när en viss typ av kunskap kan komma väl till hands, speciellt som konsult.

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen i september, hösten 2020. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Konsultprogrammet@centigo.se 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet