Sara Ericsson

Managementkonsult

Hur Centigos nytänk skiljer sig från andra inom branschen

2020-jan-09 20:00:00

Att arbeta som managementkonsult efter examen var ingen självklarhet för mig. Under större delen av min utbildning var det inte ett yrke som dök upp i diskussionerna om ”vad händer efter examen?”, och därför inte heller ett alternativ som naturligt låg ”top-of-mind”. Istället för att välja en specifik yrkestitel letade jag efter en arbetsgivare som delade mina värderingar och som vågade tänka nytt och utmana. Men vad var det då hos Centigo som attraherade mig och vad gör Centigo unik och nytänkande som arbetsgivare?

Våra olika bakgrunder är våra styrkor

Mina tidigare fördomar om managementkonsultföretag var att de enbart anställde ekonomer och ingenjörer. Vad som skiljer Centigo från mängden av liknande bolag är att de inte bara välkomnar individer från dessa utbildningar, utan snarare ser att det inte enbart är din utbildning som avgör huruvida du passar i rollen som managementkonsult eller ej. Bland oss åtta nyexade som nu avrundar våra sista dagar i Centigos lärorika introduktionsprogram kan man bland annat hitta utbildningsbakgrunder i Biomedicin, Strategisk Kommunikation eller Marina System. Under dessa veckor har vi utbytt perspektiv och erfarenheter och genom det, höjt vår kollektiva förmåga och kunskap. Mixen av våra olika perspektiv och genuina intressen har vidare lett till innovativa lösningar på vanliga utmaningar som många organisationer står inför idag.

Det här med VD eller Chef är inget för oss…

Det kan låta märkligt, framförallt om du blivit skolad med bilden av ett vertikalt organisationsträd under föreläsningarna, men på Centigo har vi inga chefer. Istället styrs vi av kollektivt och nätverksbaserat ledarskap där varje individs ambition och frihet är central. Naturligtvis har vi personer inom företaget som har ansvar över specifika processer och ledare som vägleder vår personliga utveckling, men det är ingen som bestämmer över vilka uppgifter som faller på mitt bord eller i vilket riktning jag ska utvecklas. Hos oss står människan i fokus framför regler och strukturer, vilket i sin tur skapar ägarskap, kreativitet och motivation utöver det vanliga.

… hierarki lika så

I skivande stund har jag ännu bara skrapat på ytan av allt som har med Centigos kultur och arbetssätt att göra. Trots det så har jag redan sett effekterna av den dynamiska organisation som Centigo strävar efter att vara. Under våra första veckor har vi inte blivit bemötta som underordnade eller juniorer (en term som inte ens existerar inom Centigos väggar), istället har vi i många frågor blivit sedda som jämlikar som har något unikt att bidra med. I mötet med såväl Centigos grundare som andra förebilder med decennier av erfarenhet av att utveckla och leda bolag, har våra "juniora" åsikter och idéer både värdesatts, respekterats och lett till handling. Detta speglar i sin tur hur alla inom Centigo ges både kraft och möjlighet att påverka hur vi utvecklar framtidens organisation och arbetsgivare.

Funderar du på nästa steg efter examen och tycker att Centigo verkar vara en lika spännande och nytänkande arbetsgivare som jag gjorde, sök till konsultprogrammet!

Ansökan till Konsultprogrammet är för närvarande stängd och öppnar åter hösten 2021. Vid frågor är du varmt välkommen att maila konsultprogrammet@centigo.se

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet