Johan Järvung

Strategikonsult och coach

Hög tid att ta reda på vad blockchain betyder för dig

2017-okt-31 08:00:00

Blockkedjetekniken är ett spännande sätt att göra sig av med de sista resterna av papperssamhällets byråkrati. Bort med stämplar, kommittéer och mänskliga kontroller – in med blixtsnabba matematiska verifikationer av på förhand överenskomna regler och procedurer.

Det står idag helt klart att denna teknik kommer att förändra långt mer än betalningsväsendet och varje förutseende CIO eller dito CXO bör som ett led i sitt löpande strategiarbete redan nu utreda var de största effekterna kan hämtas hem och hur.

Framtiden är som bekant ojämnt fördelad. Samtidigt som många av oss just har fått upp ögonen för blockchain och kryptovalutor som Bitcoin utforskas i rasande takt nya tillämpningsområden.

I dagarna hör vi talas om hur Axel Johnson-koncernen experimenterar med blockkedjetekniken inom både produktion och distribution av livsmedel. Samtidigt undersöker Stena-sfären hur man kan spåra stål i försörjningskedjan (supply chain).

Det finns nu flera huvudspår för dem som vill effektivisera en verksamhet med blockkedjeteknik, där ett alltså är att fokusera på supply chain. Ett annat är att säkra affärsprocesser med hjälp av så kallade smarta kontrakt. Idén bygger på att man kan översätta affärsprocesser till smarta kontrakt som sedan kan automatiseras.

Ludvig Öberg är en av dem som har varit med länge i blockchain-gebitet. Han har startat flera bolag och utsågs till en av Veckans Affärers 101 mesta supertalanger förra året. Öberg beskriver ett intressant exempel på hur smarta kontrakt redan har börjat användas i Sverige, nämligen genom det pilotprojekt som Lantmäteriet, Telia, SBAB, Landshypotek Bank och ChromaWay har skapat för att helt kunna digitalisera fastighetstransaktioner.

Med hjälp av digitala signaturer och blockkedjan kan man säkerställa vem som signerade vad och när, vilket ger en transparent historik över vad som har skett. Alla parter i transaktionen vet att historiken inte kan manipuleras eller ändras.

Det finns således en lång rad tillämpningsområden för denna nya spännande teknik. Även om blockchain fortfarande är i sin linda och vi ännu inte har sett några fullskaliga applikationer så talar allt för att säkrare, mer transparenta och automatiserade system är att vänta, där man istället för att lita på centrala aktörer bygger standardiserade nätverk och protokoll.

Oavsett hur framtiden kommer att se ut är det därför hög tid för varje framsynt beslutsfattare att utreda var inom den egna verksamheten de största effekterna kan hämtas hem och hur.

Är du intresserad av att ta ditt företags strategiarbete till nästa nivå? Dela dina kontaktuppgifter med oss eller hör av dig till mig så utreder vi vad som behöver göras.

Kontakta Johan Järvung

Tags: Financial_Services Nydanande_teknik_och_affärsmodeller Blockchain