Vad innebär det att arbeta på ett ambitionsdrivet företag?

För ganska exakt ett år sedan stod jag inför valet av hur jag ville inleda mitt framtida arbetsliv. Ju fler alternativ som dök upp, desto mer började jag reflektera över vad som var viktigt för mig och var jag skulle ges både möjlighet och utrymme att utvecklas. Den öppna och ambitionsdriva kulturen som är en del av Centigos fundament är en av anledningarna till att mitt val landade just här. Hur vi arbetar på Centigo grundar sig i att ambition och eget ansvar ska styra din utveckling. Detta ger dig frihet och möjlighet att redan från start påverka din utveckling.

Utforska dina ambitioner 

Så vad innebär det att låta ambition och eget ansvar styra din egen och företagets utveckling? Under större delen av livet har många av oss mer eller mindre blivit styrda i vad vi ska göra utifrån skolans givna ramar och mallar. På Centigo förutsätts det att vi istället skapar våra egna ramar utifrån ambition och det vi tycker är roligt. Genom en stöttande kultur där det är en självklarhet att be om hjälp och bolla idéer med kollegor får vi möjlighet att verkligen utforska vad vår egen ambition är. Vi utmanas även i att tänka utanför boxen och testa på uppgifter som vi kanske inte tänkt på eller räknat med. Efter fem veckor på Centigo har jag insett att möjligheten att påverka min egen utveckling är spännande, men också utmanande. Det har gjort att jag har utvecklats otroligt mycket på kort tid.

Hur gör vi på Centigo

Som nya konsulter på Centigo går vi ett sex veckor långt introduktionsprogram där vi har blivit inspirerade av kollegor som delar med sig av kunskap, erfarenheter och tips. Vi har även fått ta del av verktyg som vi kan använda för att utforska vår ambition och vi utmanas i att ställa oss själva frågan; vad vill jag göra och varför? En del i detta är att formulera mål vilket kan innebära allt ifrån att hitta sin ambition till att bli en grym konsult eller expert inom ett visst område. Det kan även handla om att se till att nyexaminerade får den bästa möjliga starten på Centigo. Du behöver alltså inte veta exakt vad dina ambitioner är från start. Med en kultur och kollegor som uppmuntrar dig att kontinuerligt utforska dina ambitioner har du alla möjligheter att hitta dem längs vägen.

Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att arbeta på ett ambitionsdrivet företag får du gärna kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer!