Anna Adlercreutz

Managementkonsult inom retail

Vad skulle du göra om du inte var rädd?

2019-okt-10 21:00:00

Vad skulle du göra om du inte var rädd? Sedan jag läste boken Lean in av Sheryl Sandberg har jag ställt mig själv den frågan vid flera tillfällen. Frågan har både utmanat och väglett mig samt hjälp mig inse att den lätta vägen nödvändigtvis inte är den rätta. För ungefär ett år sedan fick jag möjligheten att ta en projektledarroll hos min kund och även om jag kände att jag hade förutsättningarna att klara det fanns vissa rädslor. Skulle projektdeltagarna med mycket mer erfarenhet lyssna på mig? Hur skulle jag göra för att arbeta proaktivt för att undvika brandsläckning? Sedan ställde jag mig frågan vad jag skulle göra om jag inte var rädd och svaret var ”jag skulle köra”.

Nyfikenhet och vilja att lära väger tyngre än erfarenhet

När jag i augusti 2017 började Konsultprogrammet efter fem års studier var mina förväntningar höga och odefinierade. Höga eftersom de jag kände på Centigo pratade gott om bland annat det chefslösa ledarskapet och kollegorna. Odefinierade till följd av att jag inte visste vad det faktiskt skulle innebära att vara konsult i en ambitionsdriven miljö utan chefer.
När jag nu ser tillbaka på mina två år på Centigo kan jag med säkerhet säga att alla förväntningar, icke-specifika till trots, har överträffats. Efter introduktionsprogrammet kom jag ut på mitt första uppdrag som stöd i ett implementationsprojekt av ett logistiksystem hos en aktör inom dagligvarubranschen. Projektet påverkade stora delar av organisationen och skulle komma att ändra arbetssättet för många medarbetare. Vi var ett team från Centigo som arbetade tätt tillsammans med kunden och trots att jag inte hade någon erfarenhet av varken logistik eller dagligvaruhandel fick jag snabbt ansvar för allt från testledning till processutveckling. Som nybliven konsult saknade jag möjligtvis erfarenhet, men nyfikenhet, lyhördhet och en vilja att lära gjorde att jag snabbt kunde driva frågor självständigt och stötta kunden i förändringsresan. Jag skulle säga att det var en styrka att inte vara införstådd i tidigare strukturer eftersom det öppnade upp för nya perspektiv vilket i sin tur ledde till innovativa lösningar.

Det är min förmåga och mina rädslor som sätter gränsen

Utveckling är en av mina starkaste drivkrafter och jag trivs när jag får utmanas i nya situationer. Jag tycker det är viktigt att kunna påverka och känna att jag får ta ansvar samtidigt som jag vill känna att stöttning finns tillgängligt när jag behöver det. Den kombinationen får jag på Centigo. I stället för en chef som berättar vad jag ska göra har jag en medarbetaransvarig som stöttar mig i min långsiktiga ambition. Dessutom har jag två coacher som hjälper mig sätta upp kortsiktiga och utmanande mål som vi kallar för Extra Ordinära Resultat (EOR). Mitt projektledaruppdrag avslutades nyligen och under de gångna åren har jag byggt en trygg plattform att ta avstamp ifrån i nästa utmaning. Vad framtiden på Centigo för med sig vet jag inte och jag håller just nu på att ta fram mitt nästa EOR. Kanske ska jag ge mig på att projektleda större projekt eller gå in i en ny bransch? Eller varför inte båda två? Det enda jag vet är att i Centigos chefslösa och ambitionsdrivna miljö så är det jag, min förmåga och mina rädslor som sätter gränsen för vad jag kan uppnå.

Så nu ställer jag frågan till dig – vad skulle du göra om du inte var rädd?

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen i september, hösten 2020. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Konsultprogrammet@centigo.se 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet Kollektivt_ledarskap Managementkonsult