Elias Björnestål

Managementkonsult inom strategi, styrning och innovation

Varför vissa företag växer 10x snabbare än ditt

2018-nov-23 09:15:00

Varför växer vissa bolag 10 gånger snabbare är branschkollegorna? Vi ska dyka ner i svaret på detta lite senare i artikeln men vi börjar med Moores lag. 

Moors lag gäller för mer än bara datachip

Intels grundare Gordon Moore myntade "lagen” efter att ha sett utvecklingen av antal transistorer i en mikroprocessor dubbleras vartannat år. Han såg att datachipsens hastighet i relation till kostnaden dubblerades vartannat år. Lagen har visat sig korrekt ända sedan 1965 då den formulerades. Detta är exponentiell tillväxt "in action" och anledningen att teknikutvecklingen går i rasande takt.

På senare tid har det visat sig att mycket annan teknik också följer Moores lag eller i alla fall har en exponentiell tillväxt. Se exempel nedan:

Exponentiella-tekniker-1

 

Vi är usla på att förutspå exponentiell tillväxt

Vi människor är duktiga på att förutse linjära samband, men inte exponentiella. Som ett exempel på det kan vi ta tillväxten av solceller (PV = Photovoltaics) i världen. Nedan är en bild som visar faktiskt utfall (svart) och experternas (World Energy Organization) prognos vid respektive årtal (färgade linjer).

Diagramkälla: Auke Hoekstra, senior adviser electric mobility at the Eindhoven University of Technology 

Det vi kan se är att prognosen inte bara är fel varje år utan det är samma typ av fel varje år. Experterna förutspådde att tillväxten skulle vara linjär fast den fortsatte att växa exponentiellt. Varför är det så svårt lära sig?

Svårigheten beror på att den mänskliga hjärnan är utvecklad för att förutse linjära samband men också på att exponentiell tillväxt beror på utveckling inom många olika områden parallellt. T.ex. kan vi ha någon procents årlig förbättring inom materialteknik, några procent i tillverkningsteknik, några procent i mjukvaran och några andra procent i en bättre affärsmodell. Tillsammans får de en exponentiell effekt då de växeldrar och förstärker varandra.

”Vi överskattar ofta en ny tekniks påverkan på kort sikt men underskattar den på lång sikt.

Exponentiell tillväxt smyger sig på tills den inte gör det längre (se bild nedan). Detta har hänt när det gäller motorer, flygplan, datorer, internet, mobiltelefoner, digitala kameror med mera.

image-12-1

Vad är då en exponentiell organisation?

Medan tekniken och informationen i vårt samhälle växer exponentiellt så ser många av våra organisationer likadana ut. De utvecklades i en tid där begränsningar på människor, pengar och tillgångar var det stora problemet. De är byggda för förutsebarhet och effektivitet i en tid då ägande av tillgångar var det som gav konkurrensfördelar. Nu, i en tid av överflöd (på grund av exponentiell tillväxt inom teknologi och information) lämpar sig andra sätt för att nå konkurrensfördelar. Författarna till boken Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it) har identifierat en skara bolag de kallar Exponetiella Organisationer som frodas i den nya miljön.

  • Definition: En exponentiell organisation är en organisation vars påverkan eller output är oproportionerligt stor (minst 10x) i jämförelse med sina konkurrenter.

  • I sin forskning på området lyckades författarna identifera olika komponenter/attribut som särskiljer dessa företag. Skillnaden visade det sig berodde främst på hur de valde att organisera sig; om de hade en strategi, organisation, processer, kultur, mätetal, system och människor som var riggade för den nya miljön. Nedan är en sammanfattning av de 10 komponenter som har visat sig påverka detta.
  •  

Sammanfattning-3

Vi har tagit fram en guide med utförligare beskrivningar av varje komponent samt exempel. 

Ladda ned guide med exempel

 

Exempel på exponentiella organisationer

 Dessa är några av de företag som kvalar in som exponentiella organisationer. Här kan du se de globala "topp 100"-bolagen.

image-15-2

 

Vill ni skala upp snabbare?

Är du intresserad av en fördjupning? I guiden nedan får du utförligare beskrivningar av repsektive komponent samt exempel från företag som lyckats.

Ladda ned guide med exempel

Vill du fördjupa dig ytterligare och påbörja de första stegen kan du boka en workshop på temat 

Spana in workshop

Tags: Digitalisering Chefslöst Strategi Delningsekonomi Innovation Digital_Growth