Varför inspiration är för amatörer

Inspiration kommer från latinska inspiro som betyder ”väcka liv i” men i vanlig mening pratar man om att det är ett stimuli som sätter igång mental verksamhet. Det tycks som att dagens människa behöver väldigt mycket inspiration för att väcka den mentala verksamheten till liv om man ska tolka vad vi gör och vad vi konsumerar. Våra flöden är fulla med inspiration från TED-talks, intressanta artiklar, självhjälpsböcker och inspirationscitat. Vi åker på inspirationsresor till Sillicon valley eller lyssnar till en inspirationsföreläsare som har lyckats med något fantastiskt.

Jag konsumerar själv mycket inspiration men ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att det leder till så mycket. Jag blir inspirerad för stunden men lurar snarare mig själv att jag skapar värde eller gör något nyttigt. Egentligen handlar det nog mer om "sofistikerad" underhållning. Om du är helt ärlig, hur mycket faktiskt resultat har all den inspiration som du konsumerat lett till?

Den kända konstnären och kreatören Chuck Close sa på frågan om vad som inspirerade honom till hans verk att

”Inspiration is for amateurs, the rest of us just show up and get to work”

Jag tror att han har en poäng.

Chuck Close menar att den kreativa processen börjar med aktivitet. Med arbete. Genom att arbeta och ha disciplin att fortsätta så kommer nya möjligheter och idéer att dyka upp. I motsats till att sitta och vänta (läs se ett TED-talk) på att inspirationen ska slå till och sen börja arbeta. Chuck menar själv att han aldrig haft det som kallas ”painter’s block” dvs. att inte kunna måla på grund av mentala spärrar.

Picasso är inne på samma spår:

Inspiration exists, but it has to find you working

Jag menar inte att inspiration är onödigt men jag tror att vi idag ger det för stor vikt och kanske tänker på det på fel sätt. Jag tror att det har att göra med att vi vill ha en enkel lösning på något som kräver ganska mycket obekvämt arbete. Att nå resultat, komma på kreativa lösningar och förändra innebär att arbeta med problemet du försöker lösa, att ha disciplin, vara uthållig och lita på att processen kommer ge resultat.

Som en motpol till allt fokus på inspirationstalare och inspiratörer har vi skapat en sida för att trigga resultat och förändring på riktigt. Vi har samlat Centigos och våra vänners bästa workshops på ett och samma ställe. Våra workshops kommer troligen att inspirera er också men framförallt hjälpa er att katalysera förändring och nå resultat. De levereras av våra erfarna workshopledare med djup kunskap inom en mängd olika branscher, metoder och verktyg.

Ta mig till workshops

Blog 2 bild 2