Ashkan Ganji

Managementkonsult inom strategi och innovation

Varför medarbetarengagemang är viktigare än era kunder

2019-dec-11 19:00:00

Att endast 15% av alla medarbetare är engagerade på jobbet är en stor förlust för företag, i allra högsta grad finansiellt. Enligt analysföretaget Gallup är medarbetarengagemang en nödvändighet för att producera kvalitativt arbete. Men ändå är det få företag som aktivt prioriterar medarbetarengagemang, det ses snarare som en nice-to-have och sekundärt till affärsresultat. Men vad händer när era kunder tas om hand av oengagerade medarbetare?

Endast 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade på jobbet

Gallups rapport ”State of the Global Workplace” berör engagemang på jobbet, där uppgifterna kommer från 155 länder. Globalt är endast 15% av medarbetarna engagerade på jobbet, och i Sverige är siffran 14%. Totalt är 67% av medarbetarna inte engagerade på jobbet. Detta är likgiltiga medarbetare som lägger ner tid på sitt arbete, men inte energi eller passion. Inte nog med detta, tittar vi närmare på resultaten ser vi att 18% är aktivt oengagerade. Detta är medarbetare som är upprörda över att deras behov inte uppfylls och aktivt sprider negativitet på sina arbetsplatser.

Engagemang = affärsresultat

Gallups rapport från 2019 visar också en korrelation mellan medarbetarnas engagemang och affärsresultat. Studien omfattar över 1,8 miljoner anställda, i 230 organisationer, över 49 industrier och i 73 länder. Organisationer som presterar i den övre kvartilen för högt engagemang har högre lönsamhet, produktivitet och kundnöjdhet. De har också lägre frånvaro, olyckor och kvalitetsfel. Dessutom är resultaten mycket konsekventa mellan olika organisationer, industrier och delar av världen.

Engagemang och affärsresultat-2

Vad säger de engagerade medarbetarna?

Låt oss titta på vad engagerande medarbetare tar upp som viktiga drivkrafter för deras engagemang.

Engagerade medarbetare-1

Finns det någon organisation som inte anser att drivkrafterna ovan är hygienfaktorer? Det behövs alltså inte bollhav, barista och tv-spel för att engagera era medarbetare. Varför misslyckas då så många företag? Sättet traditionella företag är organiserade på hämmar engagemanget bland medarbetarna. Organisationerna är uppbyggda som maskiner där fokus är på regler, hierarkier med kontrollerande ledarskap, och topp-down beslutsfattande.

Vart ska man börja för att stärka engagemanget?

Börja med att förstå de principer som ligger till grund för engagemanget, till exempel ett meningsfullt syfte, support och tillit från ledarskapet, distribuerat beslutsfattande m.m. För att sedan prioritera och integrera dessa principer i er organisation genom stegvisa förbättringar. På Centigo arbetar vi aktivt med Business Wellness, där kärnan är engagemang för att frigöra potentialen hos medarbetaren och skapa värde långsiktigt för samtliga intressenter.

Så varför är medarbetarengagemang viktigare än era kunder? Richard Branson, grundare av Virgin Group har ett känt citat som lyder ”Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients."

Vill du veta mer om hur du skapar värde genom en engagemangsdriven organisation? Hör av dig till mig på ashkan.ganji@centigo.se

Kontakta Ashkan Ganji

Tags: Förändringsledning Agile Business_Wellness Organisational_Development Engagemang