Centigo Göteborg gör spaningar om framtiden

2021 är året då Centigo tog plats på västkusten och består i skrivande stund av fem kollegor. I januari hälsar vi ytterligare en kollega välkommen ombord till kontoret i Göteborg. Så här inför stundande julledighet med ett nytt år i sikte delar vi med oss av en inblick i vad år 2022 spås bjuda på. 

 

Vi har fått den stora förmånen att intervjua personer inom energi- och fordonsindustrin med strategiska befattningar och pratat om globalisering, digitalisering och hållbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför kommande år och vad tror de kommer vara de största trenderna?

  • Digitalisering - nu en fråga om konsekvent lärande

Genomgående i våra samtal nämns att en positiv bieffekt av pandemin är den accelererade digitaliseringen, vilket man nu kan se bevis på genom att verktyg för och teorier om en distribuerad digital arbetsplats faktiskt fungerar även i praktiken. Man ser nu globalisering ur nya perspektiv där distans inte längre är ett mått på ett geografiskt avstånd utan i stället definierat av tidszoner. Upplevelsen är att hierarkier har suddats ut när vi nu har suttit i myskläder på våra hemmakontor. Globaliseringen tycks ha spritt sig än mer bredare i och med pandemins isolering och restriktioner då fler tvingats till att göra affärer och skapa relationer helt digitalt över landsgränser.

Det distribuerade kontoret har tillåtit en större flexibilitet, men också högre produktivitet när det inte längre krävs förflyttningstid mellan möten. Som en följd har arbetsgivare nu högre krav på sig att erbjuda en flexibel arbetsplats. Dessutom kliver generation Z in på arbetsmarknaden, en generation som levt hela sina liv uppkopplade och som ser en smart telefon snarare som sin förlängda arm än ett verktyg. Detta är ett beteende som definitivt kommer att prägla den framtida arbetsplatsen.

”Det räcker inte längre med en utbildning i tidig 20-årsålder, vi rör oss nu mot en framtid som kräver ett konstant lärande och anpassning.

För att ta nästa kliv inom digitaliseringen tror våra intervjuade att man står inför ett stort kunskapsgap hos sin medarbetare. Digitala kompetenser kommer i framtiden vara en förutsättning hos samtliga medarbetare för att klara av sitt arbete oavsett arbetsuppgifter, roll eller branschtillhörighet.

Verksamheter behöver ställa sig frågan hur man minskar kunskapsgapet och kanske ännu viktigare - hur man etablerar en kultur som syftar till konsekvent lärande.

Företagens anpassningsbarhet kräver stärkta samarbeten

I takt med att produkter tjänstefieras kopplas fler leverantörer på för att säkerställa en bra och komplett kundupplevelse. I ett av våra samtal lyfts ett exempel upp kring e-handel, där man som konsument på ett par knapptryck kan lägga något i kassan, välja betal- och leveransmetod för att några timmar senare förvänta sig leverans hem till dörren. Ur kundens perspektiv har man handlat av Företag X, men i verkligheten har kunden tagit del av en kedja av aktörer som alla har säkrat kundens upplevelse av Företag X.

Det är inte bara e-handeln som väcker behov av samarbete mellan olika aktörer utan precis på samma sätt är samarbete en förutsättning för att omställningen från en fysiskt centraliserad arbetsplats till en decentraliserat digital arbetsplats blev framgångsrikt. Detta belystes som en särskild situation i ett av våra samtal efter att pandemin slog till. En snabb omställning var ett faktum. Under transformationen utvecklades och fördjupades befintliga samarbeten mellan kunder och leverantörer – och gav en fungerande arbetsplats.

Vi lever nu i en värld som kräver förutsättningar att snabbt kunna ställa om och leverera sömnlösa upplevelser, samt där utveckling av teknologi, produkter och tjänster sker i en exceptionell hastighet. Det är därför viktigare än någonsin att ha välsmorda samarbeten och ekosystem där varje part vet sin roll för att möjliggöra hög produktivitet.

  • Ökad frihetsgrad resulterar i starkare samarbeten, mikroinnovationer och lärande

Vi kan konstatera att när befintliga arbetssätt och rutiner plötsligt försvann vid starten av pandemin, ökade också samarbeten och frihetsgrader. Medarbetare klev fram för att vara kreativa och lära sig nya kunskaper utifrån nya förutsättningar - mikroinnovationer uppkom och snabbt fanns den distribuerade arbetsplatsen på plats. Som en sista spaning och konklusion av detta tror vi att genom motivation till ett konsekvent lärande, fördjupade samarbeten och mer flexibla arbetsplatser med högre frihetsgrader kommer mikroinnovationer som ett resultat av det.

 

Håller du med om detta och tycker det låter intressant, kanske vill du fördjupa dig vidare för att göra din organisation och verksamhet redo för att bemöta 2022 års utmaningar - tveka inte att kontakta oss på Centigo!

Read more and register here!