Frida Gustavsson

Managementkonsult

Vilken arbetsgivare ger dig möjlighet att vara hållbar som medarbetare?

2020-jan-06 20:00:00

Jag är nu inne på den femte veckan av det sex veckor långa Introduktionsprogrammet. Mycket kunskap, många lärdomar och flera minnesvärda stunder rikare, men allra mest  är jag fylld av energi och glädje. Vad bottnar dessa känslor i? Det vill jag i denna text dela med mig av till dig. Vi går tillbaka till det som någonstans ledde fram till att jag hamnade  där jag är just nu, rekryteringsprocessen.

För mig var rekryteringsprocessen en uppfriskande och positiv upplevelse. I mina möten med Centigo-medarbetare, nu mina kollegor, bemöttes jag med genuinitet och en uppriktig nyfikenhet på mig som person. Det fanns därför en ömsesidig nyfikenhet. Jag upplevde att jag kunde vara mig själv och att det var det som genuint efterfrågades från Centigos sida. Där och då blev det så tydligt att det är just det som en framgångsrik match mellan du som kandidat och en arbetsgivare handlar om. Min upplevelse är att  känslan av att kunna vara sig själv på sin arbetsplats är avgörande för att vara hållbar  som medarbetare och vidare framgångsrik i sin yrkesroll.

Och nu är jag alltså här, fem veckor in på Introduktionsprogrammet. Som jag nämnde i  början av min text är jag fylld av oerhört mycket energi och glädje och det är mycket  tack vare mina kollegor. Det är vi tillsammans som bidrar till en engagerad, varm och  hjälpsam företagskultur. Mina positiva känslor här och nu bottnar precis som under  rekryteringsprocessen i att jag på Centigo kan vara mig själv till 100 %. Dessutom känner  jag att det finns ett stöttande och coachande nätverk av kollegor runt omkring mig som  kommer att finnas där för mig under min yrkesmässiga resa. Även detta upplever jag är  viktigt för att vara långsiktigt hållbar som medarbetare. Det är trots allt tillsammans med  dina kollegor som du kommer att utveckla både dig själv och företaget som du arbetar  på.

Mitt medskick till dig är därför att reflektera över vilken arbetsgivare som ger dig  möjlighet att vara hållbar som medarbetare. För med detta kommer fina förutsättningar  att vara långsiktigt framgångsrik både privat och yrkesmässigt. 

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen i september, hösten 2020. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Konsultprogrammet@centigo.se 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet