Johan Waller

Medgrundare Centigo och Business Wellness Group

Vill du bli av med chefen? Var lugn, jag tror det finns hopp!

2017-okt-17 11:01:00

Vad behöver vi för chefer i framtiden? Och behöver vi dem alls?

Vi har vant oss vid att det är chefen som tar de flesta och de viktiga besluten. Men när digitalisering och globalisering ökar förändringstrycket till en nivå vi aldrig tidigare sett maken till, så måste ledarskap och chefsroller utvecklas. Min övertygelse är att det här är den mest omvälvande effekten av digitaliseringen.

Istället för att lägga allt krut på att komma på en ny digital lösning som ska rädda företaget bör den som är långsiktig satsa på att införa ett förhållningssätt som klarar snabb förändring. Lyckas det, kommer organisationen att själv kunna kläcka de idéer och lösningar som behövs för att hantera konkurrensen i varje tid.

Den största risk som företag tar just nu är att underskatta tempohöjningen vi står inför.

Lek med tanken att antal viktiga beslut som måste tas i ett företag dubblas, tiofaldigas, hundrafaldigas eller till och med tusenfaldigas. Vad händer då med chefen och ledningsgruppen? På samma tid som chefen förr tog ETT beslut ska hen plötsligt ta tusen beslut. Ledningsgruppen som tidigare träffades en gång i månaden skulle behöva träffas tusen gånger, eller dygnet runt. Såklart är det orimligt!

Nyckeln är att se till att chefen tar allt färre beslut, medan övriga tillåts ta desto fler. Ju längre man kan trycka ut beslut och ansvar i organisationen, desto närmare kommer organisationen sin fulla kapacitet. Anledningen till att hierarkier som vilar på ett fåtal chefers förmåga fungerat hittills, är att konkurrensen inte varit tillräckligt stor. Nu skruvas tempot upp, hierarkiska system hotas och måste ersättas med självstyrande och samverkande enheter.

Hierarkier i flera nivåer hinner inte bli effektiva innan de måste ändras. Längst ned i organisationen slår en omorganisation inte igenom innan det är dags för nästa. Långsiktiga planer från toppen hinner inte heller slutföras innan marknaden gör dem irrelevanta.

Morgondagens företag måste kunna allt de gamla företagen kunde, plus allt som framtiden kräver. Effektivitet och förmågan att förändras måste växlas upp.

På Centigo är vi säkra på att det inte kommer kunna finnas någon enskild chef som hinner ta alla de beslut som framtiden kräver. Därför har vi ingen VD. Därför har vi inte traditionella chefer. Vårt mål är att trycka ut alla beslut så långt det går i varje organisatorisk del. Där förväntas varje medarbetare ta så mycket ansvar som möjligt.

Vi har nu slagit fast en målbild för 2020, där vi inte har några traditionella hierarkiska roller kvar. Vi inför nätverksbaserat ledarskap, där våra medarbetare redan har fått två personliga coacher. Det är ledare, som istället för att styra och ställa, coachar individen till att själv hitta sin egen formel för att prestera på full potential. Utifrån individens egen ambition och situation ersätter vi traditionella karriärvägar med individanpassade. Målet är att skapa en dynamisk organisation som i varje läge går för full potential.

Precis som marknadsekonomin redan visat sig vara överlägsen planekonomin, är jag övertygad om att organisationer som lyckas frigöra kraften i organisationens alla delar kommer visa sig vara överlägsna de som styrs av en liten elit i toppen. Vi på Centigo ser nödvändigheten av förnyelse, och är fast beslutna att gå i bräschen för denna omvälvning. De som vill leda utvecklingen i morgon måste våga utmana gamla modeller idag. Vi tror att vi i Sverige har en unik möjlighet att ta täten i utvecklingen av 2000-talets organisationsmodeller. Låt oss inte missa den chansen.

Är du också intresserad av att gå vidare i ditt eller ditt företags ledarskap? Eller blir du nyfiken på vårt nätverksbaserade ledarskap? Dela dina kontaktuppgifter med oss eller hör av dig till mig, så hjälps vi åt.

Kontakta Johan Waller

Tags: Växthus_för_människor Coachande_ledarskap Chefslöst Nätverksbaserat_ledarskap Vinnande_resultat_i_ny_tid