Work life balance - det nya karriärmålet?

Quote Symbol

Kan det vara så att balansen är så pass viktig att den till och med bör klassas som ett karriärmål?

Work Life Balance är ett begrepp som klättrar allt högre upp på agendan. Det är något som många studenter värderar högt hos en framtida arbetsgivare och något som studenter frekvent pratar om sinsemellan. Det kan tyckas att Work Life Balance bör vara en självklarhet men vad innebär det rent konkret?

Wilma Öholm går första året på Konsultprogrammet och i det här blogginlägget delar hon med sig av sin reflektion om Work Life Balance.

Vad innebär Work Life Balance och varför är det så viktigt?

Vilka förutsättningar behöver jag för att framgångsrikt kunna parera arbete och privatliv? Hur säkerställer jag att min arbetsgivare möjliggör just det? För mig är Work Life Balance en förutsättning för ett hållbart och fungerande arbetsliv såväl som privatliv och därav ser jag en stor vikt vid att nå detta balanserade stadie i livet. Kan det vara så att balansen är så pass viktig att den till och med bör klassas som ett karriärsmål?

Work Life Balance är ett begrepp vars innebörd är varierad och inte så självklart som jag tidigare trott. Som en del av Centigos Konsultprogram började vi vår resa på Centigo med 5 veckors intensiv introduktion. Vi erbjöds kurser och utbildningstillfällen inom ämnet vilket öppnade upp för såväl diskussion som reflektion.

Vad jag tog med mig därifrån var vikten av ett balanserat arbetsliv och förståelsen för att ett balanserat arbetsliv är individuellt då vi alla har egna mål, drivkrafter och förväntningar på oss. En balans kan innebära fasta tider med ett 8–17 jobb där man lämnar datorn och jobbtelefonen på jobbet över helgen. Det kan också innebära att det finns tid för träning på lunchen eller möjlighet att komma in någon timme senare än vanligt för att ta igen vid ett annat tillfälle.

Balansen hittar man helt enkelt där det finns möjligheter och förutsättningar för att kunna prestera på högsta nivå. Vad Work Life Balance inte ska blandas ihop med är att det per automatik innebär att man arbetar mindre. Det handlar snarare om att du har de resurser som krävs för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.

Hur kan man nå Work Life Balance?

För att nå balans mellan arbetsliv och privatliv krävs det därför en arbetsplats med en arbetsmiljö som ger rätt förutsättningar och resurser för dig att skapa din egen balans, oavsett vad det innebär. Jag ser det som ett samspel mellan frihet, tillit och ansvar. Frihet skapar möjligheter för sig att skapa den balans du behöver, tillit är en förutsättning för frihet och sist men inte minst är det dit eget ansvar att förvalta den tillit och frihet du har fått. Det är du själv som vet bäst vad du behöver samtidigt som bra ledarskap guidar dig fram och blir en förutsättning för framgång.

Ett hållbart arbetsliv

Ett balanserat arbetsliv ser jag helt enkelt som ett hållbart arbetsliv. Vi arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, fyra veckor i månaden, 48 veckor om året i många år vilket innebär att vi behöver orka länge. I samband med dagens miljö som är kantad av en ständig uppkoppling, gig och höga förväntningar ökar kraven på individen allt mer.

Det är därför viktigt att fortsätta diskutera och reflektera kring ämnet. Ställ dig frågan vad balans innebär för dig och hur du själv kan möjliggöra Work Life Balance på din arbetsplats. Vilka förutsättningar behöver du? Vad är ditt karriärsmål och framför allt hur ska du nå dit? I grund och botten handlar det ändå om vårt eget välmående, och visst bör det värderas högre än mycket annat!